Budget 2021

Se Brøndby Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Budgettet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d.7. oktober 2020.