Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Politik, Jura og Kommunikation er en stabsfunktion til kommunaldirektøren, som udfører opgaver på tværs af kommunens forvaltninger.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation arbejder med politisk betjening og forbereder for eksempel dagsordener til direktionen, kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Stabsfunktionen står også for at udvikle den samlede organisation og er ansvarlige for rådhusets drift,  juridisk rådgivning, intern it-sikkerhed, intern og ekstern kommunikation, grafisk design, intern service, erhvervsservice og køb og salg af fast ejendom.

Staben er desuden ansvarlige for kantinedrift, valg og folkeafstemninger. Med til staben hører også kommunens trykkeri. Også kommunens DPO funktion er placeret i Staben.

Læs mere om staben

Sekretariat for politisk betjening

Sekretariatet har som primær opgave at være koordinerende sekretariat i forhold til Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget. På administrativt plan har stabsfunktionen til opgave, at være sekretariat for den øverste ledelse i form af borgmesteren og kommunaldirektøren.

Stabsfunktionen har ansvar for rådhusets drift f.eks. rådhusbetjente, kantine, trykkeri, ligesom den koordinerer opgaver i relation til kommunens deltagelse i de overordnede regionalpolitiske fora, bl.a. Kommunernes Kontaktråd og Kommunernes Kontaktudvalg samt opgaver om erhvervsstrategi og erhvervspolitik.

Stabsfunktionen har desuden ansvaret for den daglige styring og koordination af informationssikkerheden og opgaverne omkring beskyttelse og rådgivning af persondata. Herudover styrer og koordinerer stabsfunktionen kommunens beredskab og er ansvarlig for offentlige valghandlinger i kommunen.

Jura

Teamet servicerer hele organisationen med juridisk bistand og bidrager blandt andet til at kvalitetssikre sagsbehandlingen i kommunen. Afdelingen er også ansvarlig for at udfærdige køb, salg og udlejningsaftaler over kommunale ejendomme.

Kommunikation

Kommunikationsteamet løser interne og eksterne kommunikationsopgaver, der går på tværs af kommunen og er ansvarlig for bl.a. udvikling og drift af kommunens hjemmeside, intranet, personaleblad, sociale medier og grafiske opgaver.  

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Karen Kjeldgård Petersen
Stabschef

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kakpe@brondby.dk

Sidst opdateret den 30. november 2021
Skrevet af Brøndby Kommune