Den sociale rammeaftale

Den sociale rammeaftale er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen indgås for en etårig periode mellem Region Hovedstaden og hver af dens 29 kommuner.

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede social og specialundervisningsområde på såvel børne- og ungeområdet, som voksenområdet.
Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en rammeaftale for det højt
specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen for 2021-2022 er toårig. Rammeaftalen er godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og af Region Hovedstaden.

Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Kontakt

Social- og Sundhedsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Fax 43 43 65 43

social@brondby.dk

Sidst opdateret den 23. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune