Folkeafstemning om EU-forsvarsforbeholdet

Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Værd at vide om folkeafstemningen

Stem allerede nu (brevstemme)

Du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark og i Brøndby kan du brevstemme i Borgerservice på rådhuset og i Kulturhuset Kilden og Brønden. 

Se hvor og hvornår du kan brevstemme i Brøndby.

Stem i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at stemme på afstemningsdagen, kan du ansøge om at brevstemme i hjemmet.

Du kan ansøge om at brevstemme i eget hjem fra onsdag den 4. maj. Det vil foregå onsdag den 25. maj. Du kan få ansøgningsskemaet hos hjemmehjælperen eller hente det her.

Link til ansøgningsskema på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside

Ansøgningen sendes til Brøndby Kommunes Borgerservice og skal være modtaget i Borgerservice senest fredag den 20. maj.

Vi afholder desuden brevstemmeafgivning i ældrecentrene i kommunen. Det vil foregå torsdag den 19. maj, mandag den 23. maj og tirsdag den 24. maj.

Hjælp til brevstemmeafgivning

Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde brevstemmesedlen og/eller udfylde og underskrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med brevstemmeafgivningen, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil.

Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller flere stemmemodtagere. Enhver vælger har dog ret til at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen fra en person, som vælgeren selv har udpeget.

Vælgeren har også mulighed for at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen alene af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.

Hvem kan stemme?

For at du kan stemme til en folkeafstemning, skal du have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at du skal:

  • være dansk statsborger,
  • være fyldt 18 år,
  • bo fast i Danmark,
  • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du er dansker og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg. 

På hjemmesiden borger.dk kan du søge om at blive optaget på valglisten.

Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er blevet optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

På Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside kan du læse mere om de særlige betingelser.

Du kan få hjælp til at sætte dit X

Læs Indenrigs- og Boligministeriets informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler.

Hent folder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler (PDF)

Handicaptilgængelighed og hjælpemidler til afstemningen

Hjælpemidler på alle afstemningssteder og brevstemmesteder:

  • Sorte filt penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere
  • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen
  • LED-lampe, hvor vælgeren selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald
  • Overlægsplade med punktskrift ud for 'ja' og 'nej'

Disse hjælpemidler findes på alle brevstemmesteder og valgsteder i Brøndby.

Hjælpemidler på nogle afstemningssteder og brevstemmesteder:

  • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet
  • CCTV (Closed Circuit Television), der kan forstørre stemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast

Disse hjælpemidler findes på brevstemmestedet i Borgerservice på rådhuset samt på valgstedet i Tjørnehøjhallen.

Andre muligheder til dig der har brug for en ekstra hånd:

På alle afstemningssteder findes der en handicapstemmeboks og en plade, der gør det muligt at sidde ned og stemme.

Vælgere, der ikke kan komme ind i afstemningslokalet, har desuden mulighed for at afgive deres stemme umiddelbart uden for afstemningssteder, fx i en parkeret bil.

Vælgere der har behov for en bedre tilgængelighed på selve afstemningssteder har mulighed for at ansøge om at flytte afstemningssted. Se punktet: Har du behov for at ændre afstemningssted.

Se også informationsfolder fra Indenrigs- og Boligministeriet om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler til brug for folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Kørsel til afstemningsstedet

Ældre og svagelige vælgere kan gratis blive kørt til afstemningsstedet på afstemningsdagen mellem kl. 10.00 og kl. 16.00.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, kan du henvende dig til Brøndby Kommune, Staben for Politik, Jura og Kommunikation, Rådhuset, Park Alle 160, 2605 Brøndby, tlf. 43 28 22 02 fra onsdag den 4. maj til tirsdag den 24. maj kl. 12.00.

Husk at opgive dit fulde navn, fuldstændig adresse, tlf. nr. og CPR-nummer.

Har du behov for at ændre afstemningssted?

Du kan søge om at stemme ved et andet afstemningssted, end det du hører til, hvis det er relevant på grund af handicap eller nedsat førlighed.

Ansøgningen skal sendes på et særligt skema, som du kan downloade nedenfor eller du kan hente det i Borgerservice.

Du kan ansøge om at stemme på et andet afstemningssted fra onsdag den 4. maj. Ansøgningen skal sendes til Brøndby Kommune senest tirsdag den 24. maj kl. 12.00. 

Du finder ansøgningsskemaet om at stemme på et andet afstemningssted på Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside.

Afstemningssteder

På afstemningsdagen den 1. juni skal du stemme på et bestemt afstemningssted, alt efter hvor du bor i kommunen.

Det står på dit valgkort, hvilket afstemningssted, du skal benytte. Det får du tilsendt i ugen op til afstemningen.

Her på kortet kan du se de fem afstemningsteder i Brøndby Kommune.  

Brøndbyøster

Lindelundshallen
Ved Brøndbyøster Skole
Bredager 160 

(Bemærk at dårligt gående kan benytte parkeringspladsen helt tæt på Lindelundshallen)

Nørregård
Sportshallen
Horsedammen 42

Brøndbyvester

Brøndbyvester Skole
Sportssalen
Krogagervej 34

Tjørnehøjhallen
Sportshallen
Tornehøj 3

Brøndby Strand

Kulturhuset Brønden
Brøndby Strand Centrum 60

Valgkort

Alle, der har ret til at stemme, vil modtage et valgkort i ugen op til afstemningen. På valgkortet står der, hvor du skal stemme.

Valgkortet bliver sendt til dig med fysisk post. Husk at medbring dit valgkort på afstemningsdagen.

Valgsted

Valgkortet indeholder blandt andet oplysninger om dit navn og adresse, og hvor du skal stemme - det afstemningssted, hvor du hører til.

Afstemningsstederne er åbne på valgdagen fra kl. 8 til kl. 20.

Du har ikke modtaget dit valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden afstemningen, skal du blot medbringe legitimation, når du skal stemme, så klarer vi det på afstemningsstedet.

Hvis du ikke ved hvor du skal stemme kan du kontakte Borgerservice på tlf. 43 28 28 28 og få det oplyst.

Der er fejl på valgkortet?

Hvis der er fejl på valgkortet, bedes du kontakte Borgerservice på tlf. 43 28 28 28.

Dit valgkort er blevet væk?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet. Så skal du dokumentere, at du er den, du udgiver dig for, med sundhedskort, kørekort, pas eller lignende. Du må regne med en vis ventetid.

Hvis du ikke ved hvor du skal stemme kan du kontakte Borgerservice på tlf. 43 28 28 28 og få det oplyst.

Du har brevstemt, men får alligevel valgkort?

Hvis du har brevstemt kan du ikke stemme på selve afstemningsdagen. Men du får alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Hvad skal vi stemme om?

Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

På Udenrigsministeriets informationsside 1juni.dk kan du finde information om, hvad vi skal stemme om, hvordan du stemmer og Folketingets partiers holdninger til forsvarsforbeholdet.

Læs mere på informationssiden 1juni om folkeafstemningen

 

Valgresultat

Når dagen for afstemningen kommer kan du se resultatet og deltagelsen på www.kmdvalg.dk

Vi forventer at have det foreløbige afstemningsresultat klar omkring 22.30 den 1. juni

Fintælling efter afstemningsdagen – endeligt officielt afstemningsresultat
Så mangler den endelige fintælling af stemmerne. Det foregår i Tjørnehøjhallen dagen efter afstemningen, altså torsdag den 2. juni. En opgave som ca. 40 fintællere vil være beskæftiget med til middagstid.

Først når stemmerne er blevet fintalt, bliver det endelige, officielle afstemningsresultat offentliggjort. 

Du kan få hjælp til at sætte dit X

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 19. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune