Stem allerede nu (brevstemme)

Du kan brevstemme tre steder i Brøndby Kommune. Du kan brevstemme i Borgerservice på rådhuset og i kulturhusene Kilden og Brønden. Du kan brevstemme fra den 20. april.

Når du stemmer på forhånd kaldes det at brevstemme. Så skal du møde personligt op og huske legitimation fx sundhedskort, pas eller kørekort. Du får nemlig først tilsendt dit valgkort i ugen op til afstemningen.

Du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark og i Brøndby kan du brevstemme i Borgerservice på rådhuset og i Kulturhuset Kilden og Brønden. Du kan brevstemme fra den 20. april.

Borgerservice på rådhuset

Du kan brevstemme fra den 20. april til den 28. maj kl. 16.00.

Mandag - onsdag kl. 9.00-13.00
Torsdag kl. 13.00-17.30
Fredag kl. 9.00-12.00

Rådhuset er ekstraordinært åbent:

Lørdag den 14. maj kl. 9.00-12.00
Lørdag den 21. maj kl. 9.00-12.00
Fredag den 27. maj kl. 9.00-12.00
Lørdag den 28. maj kl. 9.00-16.00

Book tid i Borgerservice hvis du ikke vil vente

Hvis du ønsker at komme til med det samme, anbefaler vi at du bestiller en tid. Men du er også velkommen til at møde op uden tidsbestilling. Her kan du bestille tid i Borgerservice.

Kulturhuset Brønden

Mandag - torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-16.00
Lørdag kl. 10.00-14.00

Du kan brevstemme fra den 20. april til og med den 28. maj kl. 12.00.

Kulturhuset Kilden

Mandag - torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-16.00
Lørdag kl. 10.00-14.00

Du kan brevstemme fra den 20. april til og med den 28. maj kl.12.00.

Du kan ikke brevstemme på helligdagene Bededag og Kr. himmelfartsdag

Hjælp til brevstemmeafgivning

Personlig bistand

Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde brevstemmesedlen og/eller udfylde og underskrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med brevstemmeafgivningen, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil.

Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller flere stemmemodtagere. Enhver vælger har dog ret til at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen fra en person, som vælgeren selv har udpeget.

Vælgeren har også mulighed for at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen alene af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.

Adgangsforhold og hjælpemidler for vælgere med handicap

Alle brevstemmesteder er tilgængelige for kørestolsbrugere og vælgere med nedsat førlighed.

På alle brevstemmesteder er der opstillet stemmebokse, der er indrettet så man kan sidde ned og stemme og der findes hjælpemidler som sort filtpen, lup, LED-lampe og overlægsplade med punktskrift. I Borgerservice på Brøndby Rådhus er der også opstillet et hæve-/sænkebord samt et CCTV.

Du kan få hjælp til at sætte dit X

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 22. april 2022
Skrevet af Brøndby Kommune