Tilbage til oversigten

Afgørelse om etablering af ny forbindelsesvej, Elektronikvej, mellem Søndre Ringvej og Kirkebjerg Parkvej i Brøndby Kommune er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (Ikke VVM- pligt)

Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med etablering af ny forbindelsesvej, Elektronikvej, mellem Søndre Ringvej og Kirkebjerg Parkvej i Brøndby Kommune.

Periode: 13. juli 2021 - 11 august 2021

Status: Aktiv

Type: Høringer

Afgørelsen om ikke VVM-pligt bygger på vores vurdering af, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside

Klagefristen er den 11. august 2021.

Kontakt

Miljøafdelingen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00

Torsdag   kl. 13.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30

Torsdag  kl. 09.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 13. juli 2021
Skrevet af Brøndby Kommune