Sådan behandler vi personoplysninger for kandidater og stillere

Brøndby Kommune behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har underskrevet dig som kandidat eller stiller på en kandidatliste til kommunalvalget den 16. november 2021.

Når du har besluttet dig for at stille op som kandidat eller du har valgt at underskrive dig som stiller i forbindelse med kommunalvalget den 16. november, behandler Brøndby Kommune dine personoplysninger. I den forbindelse skal vi oplyse dig om følgende:

1. Kontaktoplysninger

Brøndby Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Vores kontaktoplysninger er:

Tlf.: 43 28 28 28
Mail: staben@brondby.dk
Adresse: Brøndby Rådhus, Park Alle 160, 2605 Brøndby

Hvis du har specifikke spørgsmål, der udelukkende omhandler kommunens håndtering af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Tlf.: 43 28 28 28
Mail: dpo@brondby.dk
Adresse: Brøndby Rådhus, Park Alle 160, 2605 Brøndby, att.: Databeskyttelsesrådgiveren
E-mail er ikke sikker kommunikation. Hvis du vil sende fortrolige eller følsomme oplysninger, fx helbredsoplysninger eller CPR-nr., så kontakt os via digital post. Du kan læse om digital post her

2. Formål og lovgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne registrere dig som stiller/kandidat til kommunalvalget for den kandidatliste, hvor du står opført.

Ved behandling af almindelige oplysninger sker behandlingen efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om myndighedsudøvelse. Ved behandling af oplysninger om politisk overbevisning sker behandlingen efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g.

Oplysninger om Cpr-nr. behandles efter databeskyttelseslovens § 11.
Behandlingen sker i øvrigt med hjemmel i kapitel 4 i lov om kommunale og regionale valg.

3. Hvilke oplysninger og til hvem?

De personoplysninger, som behandles, er almindelige oplysninger som dit navn, telefonnummer og e-mail, samt navnet på den kandidatliste, hvor du står opført. Sidstnævnte anses som en følsom personoplysning.

Derudover behandles dit Cpr-nr., hvilket betegnes som en fortrolig personoplysning.

Alle personoplysninger bliver registreret og gemt i valgsystemet (KMD-valg). Når valget er afsluttet, afleveres personoplysningerne til arkiv efter reglerne om arkivering eller kasseres efter reglerne om kassation.

Dine oplysninger får vi fra repræsentanten for den kandidatliste, hvor du står opført. Brøndby Kommune indhenter ikke yderligere oplysninger.

Dine personoplysninger overføres ikke til et land uden for EU/EØS.

4. Dine rettigheder

Du har ret til:

  • At få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • At få rettet urigtige oplysninger om dig.
  • At få begrænset behandlingen af dine oplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
  • At få slettet dine oplysninger. Sletningen er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at oplysningerne ikke kan slettes, fx notatpligt, arkivloven, journaliseringspligt m.v. Der er tilsvarende regler i valglovgivningen, der begrænser en sådan sletning.
  • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

5. Hvis du vil klage

Du kan klage til Datatilsynet over Brøndby Kommune behandling af dine personoplysninger.
Tlf.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
Adresse: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K
www.datatilsynet.dk

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 12. august 2021
Skrevet af Brøndby Kommune