Stem allerede nu (brevstemme)

Du kan selvfølgelig stemme på selve valgdagen. Men du kan også stemme før valgdagen, hvis det passer dig bedre. Når du stemmer ‚på forhånd‘ kaldes det at brevstemme.

Når du stemmer ‚på forhånd‘ kaldes det at brevstemme. Så skal du møde personligt op og huske legitimation fx sundhedskort, pas eller kørekort. Du får nemlig først tilsendt dit valgkort i ugen op til valget.

I Brøndby kan du brevstemme i Borgerservice på rådhuset og i Kulturhuset Kilden og Brønden. 

Borgerservice på rådhuset

Du kan brevstemme fra den 5. oktober til den 12. november kl. 16.

Mandag - onsdag kl. 9.00-13.00
Torsdag kl. 13.00-17.30
Fredag kl. 9.00-12.00

Rådhuset er ekstraordinært åbent:

Lørdag den 30. oktober kl. 10.00-14.00
Lørdag den 6. november kl. 10.00-14.00
Fredag den 12. november kl. 9.00-16.00

Rådhuset har ekstraordinært længe åbent fredag den 12. november, som er den sidste dag, du kan brevstemme på rådhuset.

Kulturhuset Brønden

Du kan brevstemme i bibliotekets bemandede åbningstid fra den 14. oktober til den 12. november kl. 12.00.

Mandag - torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-16.00
Lørdag kl. 10.00-14.00
Søndag den 31. oktober kl. 11.00-15.00

Kulturhuset Kilden

Du kan brevstemme i bibliotekets bemandede åbningstid fra den 14. oktober til den 12. november kl. 12.00.

Mandag - torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-16.00
Lørdag kl. 10.00-14.00
Søndag den 7. november kl. 11.00-15.00

Hvem kan du stemme på?

På brevstemmestederne i Brøndby kan du se en oversigt over de partier/lister og kandidater, som stiller op til kommunalvalget i Brøndby Kommune. Du kan også se oversigten her på hjemmesiden.

Hvem kan du stemme på?

Hjælp til brevstemmeafgivning

Personlig bistand

Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde brevstemmesedlen og/eller udfylde og underskrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med brevstemmeafgivningen, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil.

Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller flere stemmemodtagere. Enhver vælger har dog ret til at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen fra en person, som vælgeren selv har udpeget.

Vælgeren har også mulighed for at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen alene af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.

Adgangsforhold og hjælpemidler for vælgere med handicap

Alle brevstemmesteder er tilgængelige for kørestolsbrugere og vælgere med nedsat førlighed.

På alle brevstemmesteder er der opstillet stemmebokse, der er indrettet så man kan sidde ned og stemme og der findes hjælpemidler som sort filtpen, lup og en LED-lampe. I Borgerservice på Brøndby Rådhus er der også opstillet et hæve-/sænkebord samt et CCTV.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 14. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune