Børn- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget behandler blandt andet sager vedrørende børns og unges sociale forhold.

Børne- og Ungeudvalget består af fem medlemmer. Byretsdommeren i Glostrup retskreds, to pædagogisk-psykologisk sagkyndige og to af kommunalbestyrelsens medlemmer, som ikke samtidig må være medlemmer af Børneudvalget.

Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende børns og unges sociale forhold, herunder sager om anbringelse uden for hjemmet. Udvalgets sager er lukkede sager.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 16. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune