Råd og nævn

I Brøndby Kommune er nedsat en række råd, nævn og bestyrelser, som har til formål at byde ind, når der skal træffes beslutninger omkring livet i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune har en række råd, nævn, bestyrelser m.v., som sekretariatsbetjenes af kommunen og en række råd, nævn, bestyrelser m.v, som kommunen udpeger repræsentanter til.

Alle er de nedsat for at for at varetage dine interesser.

Se, hvem medlemmerne er og hvilke arbejdsopgaver de enkelte råd, nævn og bestyrelser m.v. tager sig af.

Kommunens øverste myndighed

Brøndby Kommunes øverste politiske myndighed er kommunalbestyrelsen. Udover kommunalbestyrelsen består det politiske system af Økonomiudvalget og seks politiske fagudvalg. Det er politikere fra kommunalbestyrelsen, der er valgt til de syv udvalg.

Læs om de politiske udvalg, deres rolle og organisering
Brug burgermenuen

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 09. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune