Råd og nævn

I Brøndby Kommune er nedsat en række råd, nævn og bestyrelser, som har til formål at byde ind, når der skal træffes beslutninger omkring livet i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune har en række råd, nævn, bestyrelser m.v., som sekretariatsbetjenes af kommunen og en række råd, nævn, bestyrelser m.v, som kommunen udpeger repræsentanter til.

Alle er de nedsat for at for at varetage dine interesser.

Se, hvem medlemmerne er og hvilke arbejdsopgaver de enkelte råd, nævn og bestyrelser m.v. tager sig af.

Kommunens øverste myndighed

Brøndby Kommunes øverste politiske myndighed er kommunalbestyrelsen. Udover kommunalbestyrelsen består det politiske system af Økonomiudvalget og seks politiske fagudvalg. Det er politikere fra kommunalbestyrelsen, der er valgt til de syv udvalg.

Læs om de politiske udvalg, deres rolle og organisering

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 13. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune