Handicapråd

Handicaprådets overordnede opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Her kan du læse mere om Handicaprådet i Brøndby Kommune, se deres opbygning, følge deres mødeaktivitet og se referater.

Læs mere om Handicaprådet

Dialog og netværkssamarbejde

Brøndby Kommune har etableret et Handicapråd.

Vedtagelsen af strukturreformen betød, at Brøndby Kommune fremover har forsynings-, finansierings- og myndighedsansvaret for de fleste opgaver inden for handicapområdet.

Handicaprådet er et dialogforum, der giver mulighed for netværkssamarbejde mellem brugerrepræsentanter og Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Rådet skal formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører børn, voksne og ældre med handicap.

Møder i rådet

Der afholdes som udgangspunkt møde den sidste onsdag i februar, maj, august og november kl. 15.30 

Du kan finde referater fra rådets møder på oversigten over dagsordener og referater (åbner i et nyt vindue)

Hvis du vil kontakte rådet pr. mail, kan du gøre det på denne adresse handicapraad@brondby.dk

Medlemmer i rådet

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. december 2017 besluttet at udpege 3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at repræsentere kommunen i Handicaprådet. Udpegningen sker i forbindelse med Kommunalvalget. Næste udpegning er i slutningen af 2021.

Formand Steen Andersen - Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget.

Per Jensen - Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Kulturudvalget.

Mette Aabrink - Medlem af  Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Danske Handicaporganisationer (DH) har udpeget følgende medlemmer til Handicaprådet:

Næstformand René Sahlberg - Diabetesforeningen.

Christian Olsen - Autismeforeningen (udpeget som medlem af Folkeoplysningsudvalget).

Birger Thybo Sørensen - Parkinsonforeningen.

Kontakt

Social- og Sundhedsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Fax 43 43 65 43

social@brondby.dk

Sidst opdateret den 05. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune