Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Børnehuset Påfuglen

Sådan arbejder vi

Samvær

Vi har fokus på børnenes læring

Principper og værdier

Institutionens pædagogiske værdier og principper

Pædagogik

 • Hvert barn føler sig værdsat og anerkendt af husets personale.
 • Barnets ressourcer og potentialer er det grundlag, som det pædagogiske arbejde bygger på. 
 • Børnene er aktive medskabere af deres hverdag i Påfuglen.
 • Børnene lærer at anerkende hinandens forskelligheder, så at hvert barn føler sig, som en del af inkluderende børnefællesskaber.
 • Børnene leger på tværs af stuerne. Ved at bevæge sig rundt i hele huset søger børnene nye udfordringer og bliver inkluderet i forskellige børnegrupper.
 • Børnene oplever deres hverdag i varierede miljøer: i børnehaven, på legepladsen, i nærmiljøet, i skove, på museer og i teatre. 

Læring

 • Hvert barn oplever succes og glæde gennem læring i vores institution.
 • Børnenes læring foregår bedst, når der er en god balance mellem børnenes fri leg og voksenstyrede aktiviteter.
 • Voksenstyrede aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes interesser. 

Forældresamarbejde

 • Vi har tæt kontakt med forældrene i det daglige for at sikre den nødvendige tryghed for både børn og forældre. 
 • For at skabe fælles forståelse for de pædagogiske processer bag aktiviteterne inddrager vi forældrene i vores hverdag. 
 • De pædagogiske medarbejdere ser sig selv og forældrene som sparringspartnere.
 • Personalet kender til og respekterer familiernes kulturelle og religiøse forskelligheder. 

Personale

 • Det, at Påfuglens personalegruppe repræsenterer forskellige nationaliteter, ser vi som en vigtig forudsætning for vores tætte samarbejde med forældrene.
 • Vi skaber en varieret hverdag for børnene og sammen med børnene.
 • Vi sikrer en reel faglig fornyelse i hele personalegruppen ved at deltage i et nyt VIDA-projekt en gang om året.

Børnenes læring

Vi har sat følgende mål:

 • Alsidig personlig udvikling: At styrke balancen mellem barnets fornemmelse for sig selv og dets evne til at indgå i sociale fællesskaber
 • Sociale kompetencer: At skabe et inkluderende miljø, hvor ingen børn låses fast i udsatte positioner ved
 • Sproglig udvikling: At skabe et inkluderende læringsmiljø
 • Krop og bevægelse: At udvikle barnets parathed til og glæde ved at bruge og udforske dets krop
 • Naturen og naturfænomener: At udvikle barnets glæde ved og respekt for naturen samt viden om den
 • Kulturelle udtryksformer og værdier: At udvikle barnets forståelse for verdens og menneskers mangfoldighed samt stimulere dets kreativitet

Klik her for at læse mere herom i vores kvalitetsrapport

Opstart af børn

 Når et vuggestue- eller børnehavebarn starter i påfuglen, tilbyder vi forældrene en introduktionssamtale. Til disse samtaler bliver forældrene informeret om, stuens og institutionens rutiner og pædagogik.
Vi beder forældrene fortælle om deres barn og familie, da vi opfatter forældrene, som en ressource i vores daglige arbejde med børnene. Forældrene er dem, som kender barnet bedst og vi kan få nyttige råd og tip i forhold til opstarten i institutionen.
Til slut afstemmer vi vores gensidige forventninger til hinanden og personalet lægger i samarbejde med forældrene en plan for, hvordan forældrene bedst kan ” køre deres barn ind”, så opstarten bliver så tryg som mulig, for både barn og forældre.

Samarbejde ved overgang 

At starte i vuggestuen, skifte til børnehaven og derefter igen starte i skolen er store omvæltninger i et barns liv. Gennem tæt samarbejde med forældre, skole, SFO og personalet imellem vil Påfuglens medarbejdere sikre børnenes trivsel samt udvikle deres indre styrke og gå på mod.

Når et vuggestue- eller børnehavebarn starter i Påfuglen, tilbydes forældrene en introduktionssamtale. Til disse samtaler bliver forældrene informeret om stuernes og institutionens rutiner og pædagogik samt bedt om at fortælle om deres barn. Endvidere rådgiver personalet om, hvordan forældrene bedst kan ”køre deres barn ind”.

Vuggestuebørnene bliver overført til mellemgruppen, når de er ca. 2,5 år. Det sker dog først, efter at medarbejderne har vurderet hvert enkelt barns parathed til at skifte stue og tilknytning til andre børn. Lige før starten i mellemgruppen bliver forældrene inviteret til et overgangsmøde sammen med pædagogerne fra vuggestuen og mellemgruppen.

Samme rutine er gældende for overgangen til storgruppen, når børnene er ca. 4 år. Men denne gang er det nemmere for børnene at skifte stue, fordi de er vant til at lege og besøge hinanden på tværs af stuerne. 
 

Klik her for at læse strategien for overgangssamarbejde

Klik her for at læse forældrefolder om skolestart 

Forældrebestyrelse

En forældrebestyrelse er et organ, der består af 3, 5 eller 7 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter

Vi afholder fastlagte møder, hvor der er arbejdet med madpolitik, læreplaner, børn- og ungepolitikken, beredskabsplan og inklusion . Vores kommende emne er Mobbepolitik.

Bestyrelsen bliver informeret om hvilke pædagogiske aktiviteter, der foregår i huset og de er med til at tage beslutninger om indkøb af større ting.

Egne projekter 

• Indretning af læringsrum
• Læse-leg
• Bevægelseskultur i institutionen – bl.a. ugens bevægelse
• Inklusion – venskaber på tværs 

 

Praktikinstitution

Børnehuset Påfuglen er en praktikinstitution. 

Læs praktikbeskrivelsen her:

Første praktikperiode

Anden og tredje praktikperiode

Pædagogisk Tilsyn

Tilsynsrapport 2019 for Påfuglen

 Skrevet af Brøndby Kommune