Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Børnehuset Kærdammen

Sådan arbejder vi

Samvær

Vi arbejder derfor målrettet mod, at børn føler sig værdifulde

Principper og værdier

I børnehuset lægger vi vægt på følgende værdier og principper i vores pædagogiske arbejde

Vi ved, at børn bedst udvikler sig gennem ro, eftertænksomhed og fordybelse og gerne i små grupper. Vi arbejder derfor meget målrettet med at strukturere aktiviteter og ture i mindre børnegrupper. 

Børn lærer ved efterligning af andre børn og voksne, vi lægger derfor stor vægt på gensidig respekt mellem børn og voksne og at de store børn er rollemodeller over for de mindre børn.

Børn udvikler personlige og sociale kompetencer i samvær med andre

Vi arbejder derfor målrettet mod, at børn føler sig værdifulde og har noget at byde ind med til det store fællesskab, eller til de andre små fællesskaber, der er i børnehuset. De skal vise og bruge deres følelser i samvær med de andre børn og voksne, indenfor de almindelige sociale rammer.

De vil møde voksne, der er efterlignelsesværdige og som viser klare holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert ud fra helt almindelige regler og normer i forhold til børnehusets kultur og værdier.

Vi arbejder med børnenes medbestemmelse

Vi inddrager børnene i daglige opgaver såsom oprydning omkring spisning og andre opgaver f. eks at fylde en sandkasse med nyt sand.

Har vi haft emneuger eller arrangementer f.eks. fastelavnsfest spørger vi ind til børnenes meninger om hvordan det forløb, så både børns og voksnes evaluering kommer med til næste års planlægning.  

Vores samlinger i hele huset er bygget op omkring børnenes medbestemmelse. De vælger emner, sange og andre aktiviteter. Et af emnerne kunne f. eks være drillerier, som kan blive taget op gennem samtaler med de involverede børn eller i stuegruppen.

Klik her for at læse mere om principper og værdier i vores kvalitetsrapport

Mål for børnenes læring

Børnehusets Kærdammens overordnede læringssyn er, at børn selv søger udvikling, hvis de får mulighed for det. ”Lysten driver værket”.

Vi har sat følgende mål for børnenes læring:

  • Alsidig personlig udvikling: I børnehuset er det vores mål, at børnene skal se og forstå sig selv som en del af samspillet i et større fællesskab.
  • Sociale kompetencer: I Børnehuset er det vores mål, at børnene danner venskaber med andre børn.
  • Sproglig udvikling: I Børnehuset er det vores mål at stimulere børnenes sprog kontinuerligt.
  • Krop og bevægelse: I Børnehuset er det vores mål, at børnene får mulighed for at udvikle deres motoriske færdigheder.
  • Naturen og naturfænomener: I Børnehuset er det vores mål, at børnene opnår viden om naturens dyr og planter.
  • Kulturelle udtryksformer og værdier: I Børnehuset er det vores mål at give børnene kendskab til bogen som en kulturel udtryksform.

Klik her for at læse mere herom i vores kvalitetsrapport

Opstart af børn

Et eksempel fra vores velkomstbrev:

Nu er tiden kommet, hvor jeres barn skal starte i Børnehuset Kærdammen. Indkøring til denne opstart tager altid udgangspunkt i jeres barns parathed til at give slip på jer.
Den første dag aftaler vi, hvornår jeres barn skal komme i Kærdammen i de kommende dage.

Nogen børn klarer det rigtigt fint at starte i institution, men for andre børn kan det være lidt svært at undvære sin mor og far. Oplever I at barnet græder, når I siger farvel, er I altid velkomne til at ringe og høre, hvordan barnet har det.

Er barnet meget utrygt og ked af det i indkøringsfasen, forlænger vi denne med flere små besøg med mor eller far.

Når I er oprettet i Tabulex, kan I læse informationer om ture, begivenheder osv. Referater fra bestyrelsesmøder og daglig kommunikation fra personale og lederen.

 

Samarbejde ved overgang 

Dagplejebørn

Når vi modtager et dagplejebarn, bliver det ”kørt ind” efter den metode vi også bruger, når vi modtager nye børn.

Indkøringen kan som regel foregå i løbet af højst en uge, hvor forældrene bliver sammen med barnet i børnehuset den første tid indtil barnet er trygt ved at være sammen med de nye voksne.

Dagplejeren kan også besøge børnehuset med barnet, så overgangen bliver lettere, da barnet langsomt begynder at kende de voksne. For at skabe den bedst mulige indkøring, har vi udarbejdet en plan, som vi giver til nye forældre ved deres første besøg i børnehuset.

Overgang til skole

Når børnene bliver kommende skolebørn, bliver de tilknyttet en ”skolegruppe” der samles et par gange om ugen og  laver emner, opgaver eller bare spiller spil der er relevant for et kommende skolebarn.

Der afholdes konsultationer i efteråret hvor vi ud fra en SPU (skoleparathedstest) planlægger i samarbejde med forældrene, hvordan vi kan støtte barnets skoleudvikling, så det får den bedst mulige skolestart.

I særlige tilfælde kan der søges skoleudsættelse på opfordring fra forældrene. Der findes skema til dette som forældre og personale skal udfylde.

Vi har et tæt samarbejde med Brøndbyøster skole, hvor vi deltager i forskellige arrangementer som f.eks. besøgsdage og idrætsdage, Dette kan lette børnenes overgang til skolen, da de er sammen med andre kommende skolebørn fra Brøndbyøsterområdet. Vi får besøg af børnehaveklasseleder og SFO pædagoger, hvor vi orienterer om der er børn, som skolen skal tage særlige hensyn til inden skolestart.

Klik her for at læse strategien for overgangssamarbejde

Klik her for at læse folder om skolestart 

Forældrebestyrelse

Bestyrelsen består af 7 forældre og 2 personaler, samt lederen.

Bestyrelsens arbejde omhandler blandt andet drøftelse af læreplaner og inklusionsarbejde, udfærdigelse af lokale politikker som f.eks. mobbepolitik, indflydelse på budget samt planlægning af forældrearrangementer. 

Egne projekter

Motorik og bevægelse

 Børnehuset Kærdammen blev i 2017 certificeret som idræts institution. Dette betyder at i ind tænker krop og bevægelse ind i mange af vores pædagogiske aktiviteter 

 Grundlæggende handler pædagogisk idræt om, at kroppen skal tænkes ind som et ”læringsredskab” når der arbejdes med f.eks. læreplanstemaerne. Pædagogisk idræt er leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng, hvor der er fokus på at alle børn føler glæde og udvikling ved at deltage.

Leg på streg:

I 2016 udviklede Børnehuset Kærdammen i samarbejde med Kræftens bekæmpelse et projekt kaldet ”Leg på Steg” til børnehavebørn. Leg på streg er et koncept. Der gennem leg og bevægelse introducere barnet til tal, former og bogstaver gennem en form for hinkerude på legepladsen, der dermed er blevet et læringsrum for børnene, både når de selv hopper men også ud fra pædagogernes planlagte aktiviteter i ”Leg på steg”.

Pædagogisk Tilsyn

 Tilsynsrapport 2019 Kærdammen

Styrket pædagogisk læreplan 2020-2022

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske over­vejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Læs den her.
 Skrevet af Brøndby Kommune