Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2020: 

Bestyrelsen havde planlagt generalforsamlingen 2020 til at foregå den 28/4 2020, men dette har ikke været muligt pga. lockdown / Corona-virus. Vi venter i spænding på regeringens udmelding, bl.a. om forsamlingsbegrænsningerne, og skal selvfølgelig have det praktiske ift. at mødes på Vejpladsen i orden, før vi kan melde noget ud igen. Vi håber på jeres forståelse i denne svære (sære) tid.

GENERALFORSAMLING 2019: 

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 24/4 2019 kl. 15:15 i Materielgårdens kantine. På generalforsamlingen var fremmødt 1 medlem, samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og via opslag på facebook, hjemmesiden, og fysiske sedler i MK95´s lokaler og på Rådhuset også korrekt offentliggjort. Der er ikke indkommet forslag.

Beretning: MK95 har under 200 medlemmer. Vi har haft sociale aktiviteter i 2019, bl.a. ølsmagning, og vi har mange holdaktiviteter. Vi overvejer løbende nye events og aktiviteter for at tiltrække nye medlemmer.

Regnskab: MK95 har brugt kr. 21.000,- mere, end vi har haft i indtægter, i 2019, hvilket skyldes behov for indkøb af nyt udstyr og reparation af udstyr. Regnskab og budget blev gennemgået på generalforsamlingen og godkendt uden bemærkninger.

Under vedtagelse af budget og kontingent blev det besluttet at fastholde kontingentet, som har været det samme siden 1995.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Frank Olsen, formand, modtog genvalg.

Lene H. Thomsen, sekretær, modtog genvalg.

Torben Hansen, menigt medlem, modtog genvalg.

revisor Jesper Saxbøl modtog genvalg.

Ingen andre stillede op til valg.

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden som normalt. Bestyrelsen takker det fremmødte medlem. :)

GENERALFORSAMLING 2018:

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den. 11. april 2018 kl. 16.00 i Materielgårdens kantine.

GENERALFORSAMLING 2017:

Generalforsamlingen 2017 afholdtes tirsdag den 25/4 2017 kl. 16:15 i Materielgårdens kantine. På generalforsamlingen var der fremmødt 1 medlem og bestyrelsen.                                                

GENERALFORSAMLING 2016: 

Generalforsamlingen 2016 afholdtes onsdag den 13/4 2016 kl. 16:00 i Materielgårdens kantine. På generalforsamlingen var der fremmødt 1 medlem og bestyrelsen.

Bestyrelsen fremlagde forslag om, at solariets rør ikke bliver udskiftet, men at solariet afvikles pga. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Forslaget blev vedtaget.

GENERALFORSAMLING 2015:

På generalforsamlingen var der fremmødt 3 medlemmer og bestyrelsen.

Der blev talt om man kan melde sig ud som pensionist og så senere blive medlem igen – men vores pensionister er medlemmer, der har været ansat og i forbindelse med overgang til pension har fortsat deres medlemskab. Det er derfor ikke muligt at melde sig ud og ind som pensionist.

Det er muligt at få lavet et personligt træningsprogram, hvis man retter henvendelse til bestyrelsen (Anni) – så vil vi sørge for kontakt til instruktør.

Vi talte om muligheden for at udvide medlemskredsen til at omfatte familiemedlemmer – som tidligere nævnt i tilsvarende diskussion – så er det ikke muligt, da vi ikke agerer på markedsvilkår og må være konkurrenter til de eksisterende fitness-centre.

Kit vil undersøge, om der kan etableres en MK-95 gruppe på Bølgen, som man kan melde sig ind i.

Mødet blev afholdt i god ro og orden. Bestyrelsen takker de fremmødte medlemmer.

 

GENERALFORSAMLING 2014:

MK95 afholdt generalforsamling i 2014. Der fremmødte ingen medlemmer. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt, alle blev genvalgt, således at bestyrelsen er uforandret.

GENERALFORSAMLING 2013:

MK95 afholdt generalforsamling torsdag den 11/4 2013. Der fremmødte ingen medlemmer. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt, alle blev genvalgt, således at bestyrelsen er uforandret.

GENERALFORSAMLING 2012:

MK95 afholdt generalforsamling tirsdag den 24/4 2012. Der fremmødte ingen medlemmer.

GENERALFORSAMLING 2011:

Generalforsamlingen blev afholdt som indkaldt tirsdag den 26/4 2011 kl. 16.00 i Materielgårdens kantine. Der var 5 fremmødte medlemmer udover bestyrelsen. Dagsordenen blev fulgt og generalforsamlingen afsluttet.
 

Skrevet af Brøndby Kommune