Elevrådet på Brøndbyøster Skole

Her kan du læse om elevrådet på Brøndbyøster Skole.

Elevrådets hovedformål er at sikre elevernes ret til demokratisk indflydelse på Brøndbyøster Skole. Elevrådets opgave er at sikre, at elevernes stemme bliver hørt, og at den bliver taget alvorligt. Elevrådet er bindeled mellem skolens elever og skolebestyrelsen.

I elevrådet på Brøndbyøster Skole arbejdes der ud fra den grundtanke, at eleverne gennem en demokratisk proces i klasserne og i selve elevrådet bliver ansvarsbevidste omkring deres andel af skolens daglige liv.

Elevrådet kan gennem det demokratiske arbejde være medbestemmende i beslutninger, som påvirker elevernes trivsel og dagligdag.

Elevrådet på Brøndbyøster Skole består af frivillige valgte elever fra 4. – 9. klasse. Hver klasse vælger 1-2 elevrådsrepræsentant og en suppleant.
Alle på Brøndbyøster Skole har et medansvar for en positiv udvikling af elevrådsarbejdet.

Det er klasseteamets opgave, at sikre, at elevrådet får den nødvendige tid ude i klasserne, så det demokratiske arbejde kan blive gennemført.
På Brøndbyøster Skole bliver elevrådsarbejdet taget meget seriøst, da eleverne udvikling og læring er skolens primære opgave.

  

Elevråd formand Mille og næstformand Marie-Louise   Elevråds koordinatorer Birgit og Magnus

Elevrådsformand Mille og næstformand Marie-Louise                                  Elevrådskoordinatorer Birgit og Magnus

 

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Udstilling med gobler af papmache

Billeder

Her kan du se en række billeder fra Brøndbyøster Skole.
Mødesituation med voksne

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsens fornemmeste opgave er at understøtte skolen i det daglige arbejde.