En typisk dag

En typisk dag indskolingen

Fire elever laver opgaver ved bord

Her kan du læse om en typisk dag i indskolingen på Brøndbyøster Skole.

Indskolingen består af eleverne fra 0.-2. klasse, og deres klasselokaler ligger samlet omkring vores multisal og atriumgård. Dermed er de lidt skærmet, men stadig en del af skolens store fællesskab.

Vi lægger vægt på tryghed for børnene i de nære relationer ved hjælp af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogerne. Ofte er der to voksne til stede i undervisningen, hvilket giver gode muligheder for at understøtte den enkelte elev lige netop der, hvor der er mest brug for det.

Læring og leg er vigtige elementer i skoledagen - både i den faglige undervisning og i frikvartererne. Ugentlig morgensang og projekter binder klasserne sammen i indskolingen.

Skoledagen for indskolingen varer fra kl. 8:00-14:00 hver dag.

Der er afsat ekstra tid til at spise madpakker i indskolingen.

Vi vil her beskrive, hvordan en typisk dag i 1.C kunne se ud.

En god start på skoledagen og gang i fagene

Når eleverne i indskolingen ankommer, er skolepatruljen ofte det første, de møder.
Vi lægger vægt på, at alle kommer trygt i skole, og her spiller de store elever i skolepatruljen en vigtig rolle.

7.50
1.C mødes med deres lærer og venner i klasserne. Her har eleverne ti minutter til at få talt om stort og småt og finde deres pladser i klassen.  
8.00-8.20   Nu er der læsebånd for alle. Vi prioriterer en rolig opstart med fokus på læsning. Dels får eleverne skærpet deres læseevner, og samtidig giver det en god og tryg start på skoledagen.  
8.20  1.C skal have engelsk. De er ved at udvide deres engelske ordforråd og taler i dag om dyrenavne på engelsk.  
9.00  Der er dansk på programmet. 1.C laver opgaver i arbejdsbogen og taler om vokaler og konsonanter. 
9.40-10.00  Der er frikvarter. 1.C og de øvrige elever i indskolingen er udenfor fra sommerferien til efterårsferien og fra påskeferien til sommerferien. Her kan man tage sin mellemmad med ud og spise den sammen med kammeraterne. 
10.00  1.C er på læringscentret. I dag læser Per fra læringscentret højt af bogen Kaptajn Underhyler til stor glæde for eleverne. 
10.40  Eleverne i 1.C har understøttende undervisning. De taler om trivsel i klassen, og hvordan man som klassekammerat kan hjælpe, hvis en elev ikke har nogen at lege med.  
11.20-12.30  Nu er der spisefrikvarter. Ligesom i det tidlige frikvarter er eleverne i indskolingen uden for det meste af skoleåret. Der er gang i legepladserne, og flere af klasserne skal til bevægelsesbånd. 
12.30  Den står på matematik. 1.C øver sig i minusstykker. 
13.15  1.C har kristendom. De taler i dag om, hvorfor vi i Danmark fejrer jul og påske. 
14.00  Skoledagen er ovre. Nogle elever går i SFO, mens andre bliver hentet. 

 

Har du spørgsmål til undervisningen eller andet, så er vores telefoner altid åbne.

Se vores kontaktoplysninger

Skrevet af Brøndby Kommune
Fire elever i skolegården på klatrestativ

En typisk dag på mellemtrinnet

Her kan du læse om en typisk dag på mellemtrinnet på Brøndbyøster Skole.
Billed af blyanter og pernalhus

Skolestart og indskrivning

Her kan du blandt andet læse om indskrivning og overgangen fra dagtilbud til skole.
Drenge spille fodbold på plænen

SFO og klub

Læs om en typisk dag i SFOén og klubben på Brøndbyøster Skole.