En typisk dag

En typisk dag i udskolingen

To grupper af elever sidder og arbejder med PC i klassen

Her kan du læse om en typisk dag i udskolingen på Brøndbyøster Skole.

Udskolingen på Brøndbyøster Skole består af eleverne fra 6.-9. klasse. Skoledagen begynder hver dag kl. 8.00 og slutter senest til kl. 15:00.

Vi lægger vægt på faglighed, personlig udvikling og selvstændighed. Vores elever skal ikke kun lære det, der står i bøgerne, men også være i stand til at finde viden og løsninger på egen hånd.

I 6. og 7. klasserne afvikles forskellige kreative forløb på tværs af klasserne. Eksempler på dette er danseprojektet “Biologien danser” samt vores performance forløb på 7. årgang, som afsluttes med en stor forestilling for skolens elever og forældre.

8. og 9. klasserne bor samlet i et lækkert nyrenoveret udskolingsmiljø. Eleverne er på lejrskole i enten 8. eller 9. klasse og indgår i mange forskellige inspirerende fagforløb - også med eksterne samarbejdspartnere.

I 8. og 9. klasse arbejdes der med uddannelsesparathed. Det er en proces, som er et fast element i de to sidste udskolingsår. Erklæres man ikke uddannelsesparat i 8. klasse, så iværksættes en individuel handleplan, der har det entydige mål at gøre eleven klar, inden man skal videre i uddannelsessystemet.

Udskolingen afsluttes med eksaminer, og det er Brøndbyøster Skoles mål at give eleverne de bedste forudsætninger så de er klar til næste step i uddannelsessystemet.

Vi vil her beskrive, hvordan en typisk dag i 8.C kunne se ud.

En dag med 8.C 

7:50
8.C møder ind på skolen og har ti minutter til at sige godmorgen til læreren og vennerne og finde deres pladser i klassen. 
8:00-8:20  Der er læsebånd for alle på skolen. Det gælder også for de store elever. Vi prioriterer en rolig opstart med fokus på læsning. Dels får eleverne skærpet deres læseevner og dels giver det en god og tryg start på skoledagen. 
8.20   Eleverne har sprogfag, hvor de enten har valgt tysk eller fransk. I tysk taler de unge mennesker sammen om venskab, mens de i fransk finpudser deres udtale. Eleverne starter i øvrigt med at vælge enten tysk eller fransk i 6. klasse. 
9.40-10.00  Der er frikvarter. 8.C og de øvrige elever i udskolingen må med forældrenes tilladelse forlade skolen i frikvartererne, lige som de gerne må opholde sig indendørs.
10.00  8.C er i fuld gang med historie. I øjeblikket er de i gang med et projektforløb om kildekritik. Eleverne gennemgår en række aviskilder, som de analyserer kritisk for at finde afsender, budskab og formål. 
10.40  Eleverne i 8.C har samfundsfag. Emnet er demokrati i Danmark, og der diskuteres livligt i klassen. Eleverne skal om et par uger præsentere en opgave om dette emne for klassen. 
11.20-12.30  Der er spisefrikvarter. Ligesom i det tidlige frikvarter må eleverne i udskolingen med forældrenes tilladelse forlade skolen, ligesom de gerne må opholde sig indendørs. 
12.30  Der er matematik på programmet. 8.c har om geometri. De arbejder på deres individuelle chromebooks i geogebra. 
14.00  8.C har dagens sidste time - dansk. De afslutter i dagen med at lave en retskrivningsprøve, som gennemføres digitalt. 

 

Har du spørgsmål til undervisningen eller andet, så er vores telefoner altid åbne.

Se vores kontaktoplysninger

Skrevet af Brøndby Kommune
Drenge spille fodbold på plænen

SFO og klub

Læs om en typisk dag i SFOén og klubben på Brøndbyøster Skole.