Skolen som arbejdsplads

Studerende i praktik på Brøndbyøster Skole og SFO

To personer der arbejder med PC

Brøndbyøster Skole er uddannelsessted for studerende fra Københavns Professionshøjskole, og vi modtager både lærer- og pædagogstuderende flere gange årligt.

Vi gør os umage på at sikre, at de studerende får et godt uddannelsesforløb her hos os, for vi vil gerne være med til at uddanne dygtige og engagerede lærere og pædagoger.

Hver praktikperiode er forskellig, og det er vores fælles ansvar at sørge for, at det bliver tilrettelagt, så alle parter får mest ud af samarbejdet.

Vores forventninger til dig som studerende

  • At du har interesse for og udviser engagement i forhold til praktikken
  • At du møder velforberedt til undervisning, aktiviteter og møder
  • At du optræder etisk og respektfuldt overfor alle - både børn og voksne
  • At du er aktiv, initiativrig og deltager i alle hverdagens læringssituationer
  • Derudover forventer vi, at du reflekterer over dine oplevelser og stiller kritiske eller uddybende spørgsmål - vi vil meget gerne koble os på dine refleksioner

Hvad kan du forvente af os

  • At dit skema bliver planlagt ud fra din profil- men også afstemt med dig ved det første møde her hos os
  • At du har en engageret vejleder og skemalagte vejledningstimer
  • At du bliver mødt af hjælpsomme mennesker - så spørg bare løs
  • At du kan deltage i skolens mødevirksomhed samt arrangementer mv.
  • At du deltager i en afsluttende samtale med ledelsen

Skrevet af Brøndby Kommune
Brøndbyøster-skole-logo

Vores DNA

Fundamentet for vores fælles retning - Bevægelse, Fællesskab, Faglighed og Mangfoldighed.
Lærer står ved tavle

Om at arbejde på Brøndbyøster Skole

Vi er en moderne arbejdsplads, som er opdateret på den nyeste viden. Og vi er modige og tør at gå forrest.