Instrukser

Akutteamet

 Seneste opdaterede instruks (20. april 2020)

F9.13 Akutpladser i Brøndby Kommune

 

 

OVERBLIK ALLE INSTRUKSER 

F1.3.3. Rapportering og håndtering af utilsigtede hændelser (UTH) ved hændelser, hvor Akutteamet er involveret

Bilag til F1.3.3. Rapportering og håndtering af utilsigtede hændelser (UTH) i Akutteamet

F9.1 Instruks vedr. kontakt til Akutteam Brøndby Hvidovre

Bilag til F9.1 Samarbejde om patienter i kommunale akutfunktioner i Syd

F9.2 Rekvirering og opbevaring af adrenalin

F9.3 Adrenalininjektion ved allergisk anafylaksi og akut anafylaktisk chok 

F9.4 Håndtering af og opfølgning på vold og trusler 

F9.5 Lager, opfyldning, biler og apparatur 

F9.6 Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) 

F9.7 Anvendelse af blærescanner Mediate Medical 

F9.8 Måling af hæmoglobin med Hemocue apparat 

F9.9 Måling af INR med Siemens Xperia 

F9.10 Måling af CRP og Hgb - QuickRead go 

F9.11 Aflæsning af urinstix med Medic24/Machery Nagel 

F9.12 Måling af leucocytter og differential analysetælling (leuk.diff.) fra Hemocue 

F9.13 Akutpladser i Brøndby Kommune

F9.14 Når borger ikke åbner døren ved planlagt besøg 

F9.15 Behandling med intravenøs (IV) antibiotika og IV-væske i borgers eget hjem ordineret af egen læge/1813 via Brøndby-Hvidovre Akutteam

Bilag til F9.15 IV Beh-Visitationsskema Akutteam B-H 

Bilag til F9.15 Tjekliste til den ordinerende læge ved IV

F9.16 Borgere som udskrives med intravenøs (IV) antibiotika og IV-væske til behandling i eget hjem via Akutteam Brøndby-Hvidovre 

Bilag til F9.16 IV Beh-Visitationsskema Akutteam B-H 

F9.17 Dødfundne borgere 

F9.18 Godkendelse af instrukser udarbejdet af Akutteam Brøndby-Hvidovre 

F9.19 Rammedelegation på måling af blodsukker i Akutteam Brøndby Hvidovre

F9.20 Blodprøvetagning på PICCline og CVK 

F9.21 På vej

F9.22 Instruks vedr. sygemelding 

F9.23 Instruks vedr. transportabelt sug - MGE SAM 12

F9.25 Genopfyldning af iltflasker

F9.26 Borger nægter indlæggelse 

F9.28 Podninger og prøvetagning 

Bilag til F9.28 - Håndtering af urinprøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 

Bilag til F9.28 - Afhentning og kørsel af prøver

F9.30 Studievelkomst til Akutteam Brøndby-Hvidovre 

F9.32 Akutteamet indlægger borgere 

F9.33 Udlån af udstyr til andre enheder i Brøndby og Hvidovre kommune

Bilag til F9.33 Låne seddel

F9.34 Kommunikation i Cura og Nexus 

 

Skrevet af Brøndby Kommune

Abonnér på instrukser for Akut-Teamet

Indtast din e-mail herunder for at abonnere på nyt fra denne side.

Ved at tilmelde dig vil du automatisk modtage en mail, hver gang der er nyt vedr. instrukser for Aklut-Teamet.

Vi behandler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig. Se mere på brondby.dk/data