Instrukser

Instrukser for Æblehaven

Seneste opdaterede instrukser 

20. april

17. februar

10. februar

1. februar

13. januar 2021

 LOKALE INSTRUKSER I ÆBLEHAVEN indholdsfortegnelse

Æ1 Sygeplejefaglige områder

 Æ1.0 Hjertestarter

Æ1.0 Hjertestarter

Æ1.2 Medicin

Æ1.2.1.Medicinhåndtering i Ældrecentret Æblehaven

Æ 1.2.1 Bilag Korrekt håndtering af medicin vejledning fra styrelsen for patientsikkerhed

Æ 1.2.1. Medicinhåndtering i Ældrecentret Æblehaven Bilag 2

Æ1.2.2 Leveringmodtagelse af medicin

Æ1.2.3 Medicin audit

Æ.1.2.3 Medicin audit Bilag 1

Æ1.4 Demens

 Æ1.4.2 Savnet borger

 Æ1.4.2 Savnet borger bilag 

Æ1.6 Tidlig indsats

 INSTRUKS tidlig indsats

Æ1.6160 Omsorgstandplejen Mundhygiejne

Æ1.10 Sygeplejeartikler

Æ1.10.1 Sygeplejeartikler depot og lager

Æ1.10.2 Sondeernæring og og sondeernæringsartikler remedier

Æ1.10.2 vedr. remider og tilskud bilag 1

Æ1.10.2 Snitfladekatalog hjælpemidler og behandlingsredskaber

Æ1.10.3 Akutrum

Æ1.11 Sygeplejefaglig ansvar og handlinger

Æ1.11.1 Kompleks sygepleje hvor sygeplejerske. ansvarshavende skal involveres

Æ1.11.2 Akut opstået sygdom eller ulykke hos beboer

Æ.1.11.3 Fravalg af livsforlængende behandling 2019

Æ 1.11.4 Samtykke, aktindsigt og tavshedspligt

 

Æ2 Hygiejne

Æ2.1 Hygiejniske principper og værnemidler

 Æ2.1.1 Håndtering af tøjvask Æblehaven ny

Æ 2.1.3 afkrydsningsskema Anvendelse af værnemidler og overfladeinfektion 

2.2 Særlig forebyggelse af smittespredning

Æ 2.2.1 Test af medarbejdere for COVID-19 

Bilag: Pakning af prøver i transportkasser -infobrev til kommunen

Æ 2.2.2 Legionella

Æ2.4 Håndtering af skadedyr

Æ2.4.1 Rotter og mus

Æ3 Hjælpemidler

 Æ3.1 Bleer og inkontinens

Æ4. IT m.v

Æ4.1 Brug af mobiltelefoner

Æ 4.2 C-TOUCH SKÆRM med computer


Æ5 Arbejdsmiljø

Æ5.3 Voldsforebyggelse og håndtering af vold og trusler

    Æ5.3.1 voldsforebyggelse og håndtering af vold og trusler Bilag

Æ5.4 Kriseplan til håndtering af medarbejder der har været udsat for mobning

Æ5.5 Krise og psykologhjælp

Æ6 Administrative opgaver

 

Æ6.1 Administration

Æ6.1.1 Annoncering

Æ6.1.2 Ansættelse

Æ6.1.3 Fratrædelse

Æ6.1.4 Arkivering

Æ6.1.5 Fax

Æ6.1.6 Gæstebolig gæsteseng leje og udlån

Æ6.1.7 Forsikringsskader

Æ6.1.8 Beboerkørsel taxa og anden transport til tjenstligt formål

Æ6.1.8 Bilag

Æ6.1.9 E mail tjenesteopgørelse PDF

Æ6.1.10 Værditransport

Æ6.1.11 Arbejdsgang ift. arbejdet med instrukser 

Æ6.2 Borgere

 Æ6.2.0 Beboer tøj (mærkning vask og erstatning)

Æ6.2.1 Institutionsvask

Æ6.2.2 Hjælp til pengehåndtering

Æ6.2.3 Beboermidler Business online

Æ6.2.4 Valg og brevstemme

Æ6.2.5 Gaver til beboere ved særlige lejligheder

Æ6.2.6 Æblehavens bus

    Æ6.2.6.1 Æblehavens bus Bilag 1

    Æ6.2.6.2 Æblehavens bus Bilag 2

    Æ6.2.6.3 Æblehavens bus Bilag 3

Æ6.2.7 Klippekortsordning

Æ.6.2.7.1 Klippekort bilag

Æ6.3 Andet

Æ6.3.1 Tyveri

Æ6.3.2 Syge og raskmelding

Æ6.3.3 Mødestruktur i Æblehaven

Æ6.3.4 Afløser nøglebrik udlån

Æ6.3.4 Bilag

Æ6.3.5 Nøglebrikker ruko nøgler i Ældrecentret Æblehaven

Æ6.3.6 Rekvirering af teknisk service

Æ6.3.7 Fælles Outlook bookning af lokaler

Æ6.3.8 Husregnskab samt jul og nytårspenge

Æ6.3.9 Indkaldelse af vikarer i plejen

Æ6.3.10 Ferieafholdelse og anden frihed 

Æ8 Visitationen

 Æ8.1 Indflytning Den gode historie

Æ8.2 Dødsfald og fraflytning

Æ10 Nødberedskab

Æ10.1 Brand

Æ10.1 Brand

    Æ10.1.1 Bilag brandsikkerhed i boenhederne

Æ10.2 Nødberedskab opgaveprioritering

Æ10.2.1 Overordnet

Æ10.2.2 Administration

Æ10.2.3 Teknisk service

    Æ10 2.3.1 Nødhjælpsliste

    Æ10.2.3.2 Strømsvigt

Æ10.2.4 Nødbemanding opgaveprioritering Rengøring vaskeri

Æ10.2.5 Nødbemanding opgaveprioritering Køkken

Æ10.2.6 Nødbemanding opgaveprioritering Plejen

Æ10.2.7 Område C sygeplejersker

Æ 10.3.1 Nødhjælpsliste

Æ 10.3.1 Nødhjælpsliste

Æ 10.3.2 Strømsvigt


Æ11 Køkkenet

Samlet info Køkkenmappe ÆH 2021

Æ12 Diverse

Æ12.1 Hejsning og nedtagning af flag

Æ12.2 Vågetjenesten

    Æ12.2.1 Vågetjenesten Bilag 1

Æ12.3 El Cykel brugen af El cykel

Fælles instrukser med lokalt tillæg til Æblehaven

FÆ 6.10 Instruks Midlertidigepladser i alm. plejebolig - lokale tillæg

FÆ Vikarkoder

FÆ Vikarkoder Bilag

FÆ 2.1.1 Arbejdsdragt i ældre og omsorg

Skrevet af Brøndby Kommune

Abonnér på instrukser for Æblehaven

Indtast din e-mail herunder for at abonnere på ændringer til denne side.

Ved at tilmelde dig vil du automatisk modtage en mail, hver gang der er nyt vedr. instrukser for Æblehaven.

Vi behandler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig. Se mere på brondby.dk/data