Instrukser

Instrukser for Gildhøjhjemmet

Seneste opdaterede instruks (6. maj 2021)

G1.1. Håndtering af vold og trusler på Gildhøjhjemmet

G1.1. Bilag 1 til instruks

G1.1. Bilag 2 til instruks

 

 

G1 Arbejdsmiljø og uheld

G1.1 Håndtering af vold og trusler på Gildhøjhjemmet     

G1.1. Bilag 1 til instruks

G1.1. Bilag 2 til instruks

G1.2 Retningslinjer for håndtering af mobning

G1.3 Powernapping

G1.4 Håndtering af smitteudbrud 

G2 Arrangementer og ture

G2.1 Bestilling og betaling for underholdning ved fester og arrangementer

G2.2 Fester på Gildhøjhjemmet

G2.3 Tilmelding og betaling til arrangementer på Gildhøjhjemmet

G2.4 Vejledning ved 100 års fødselsdag

G3 Booking/retningsliner af Div. lokaler, Teknisk Service, Bus og Duocykler

G3.1 Lån af Møllesalen

G3.2 Booking af møderum

G3.3 Anvendelse af kirkerum ved bisættelse

G3.4 Duo cykler

G3.5 Rekvirering af Teknisk Service

G3.6 Anvendelse af fælles bus

G4 Borgerrelaterede

G4.1 Administration af beboermidler

G4.2 Indberetning af fraflytning mors og diverse fravær på Gildhøjhjemmet

G4.3 Indberetning af tilmelding og afmelding på Rehabiliteringen Brøndby

G4.4 Indberetning ved indflytning på Gildhøjhjemmet

G4.5 Borger der går uden aftale     

G4.5 bilag - Skema til udfyldelse 

G4.6 Samarbejde med Vågetjenesten Dansk Røde Kors

G4.6.1 Bilag - Borger oplysninger til vågetjenesten

G4.7 Nødkald til beboere på Gildhøjhjemmet

G4.7.1 Visitationsskema til nødkald

G4.8 Modtagelse af ny beboer

G4.8 Bilag - Interviewguide 

G4.9 Dødsfald på Gildhøjhjemmet   

G4.10 Beboerkonferencer (BBK)

G4.11 Basal palliativ indsats 

G4.12 Pleje og omsorg af uafvendeligt døende 

G4.13 Arbejdsgang ved brug af "tjekliste til planlagte lægesamtaler"

G4.13.1. Bilag: Tjekliste til planlagte lægesamtaler

 

 

 

G5 Café Gildhøj og Café Glenten

G5.1 Afhentning af likvide midler i Café Glenten

G5.2 Cafe Glenten håndtering af pengeposer

G5.3 Administration af salg i caféen og øvrige kontante indtægter

G5.4 Afstemning af salg via dankort i Café Gildhøj og Café Glenten

G6 Hjælpemidler

G6.1 Hjertestarter

G6.2 Raizer

G6.3 Rekvirering af hjælpemidler  

 

G7 Køkken

G7.1 Afbestilling af mad

G7.2 Beredskab madproduktion

G7.3 Det kolde måltid retningslinjer og muligheder

G7.4 Håndtering af Rotter og Mus inden døre

G7.5 Mad på Rehabilitering Brøndby 

G8 Personalerelaterede

G8.1 Indberetning fravær for personale på flex og lederne

G8.2 Arbejdsgang ved ansættelse af nyt personale

G8.3 Oprettelse af personale i KMD-SAG

G8.4 Ansættelsesophør

G8.5 Vagtplanlægning

G8.6 Tovholderfunktionen

G8.7 Kontaktperson

G8.8. Instruks for nødkald Nordic Life Care     

G8.9 Test af medarbejdere for Covid-19      

G9 Rengøring

G9.1 Afrensning af kunstige planter

G10 Sygeplejefaglige områder

G10.1 Akutte hændelser

G10.1.1 Bilag 1 til Akutte hændelser

G10.2 Medicinhåndtering

G10.2.1 Bilag til medicinhåndtering - Overvågning af morfika

G10.2.2 Bilag til medicinhåndtering - Skema Medicinoptælling morfika

G10.3 Subcutan kanyle medicinering

G10.4 Adrenalin

G10.5 Medicin- og dokumentationsstikprøvekontrol

Skrevet af Brøndby Kommune

Abonnér på instrukser for Gildhøjhjemmet

Indtast din e-mail herunder for at abonnere på ændringer til denne side.

Ved at tilmelde dig vil du automatisk modtage en mail, hver gang der er nyt vedr. instrukser for Gildhøjhjemmet.

Vi behandler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig. Se mere på brondby.dk/data