Instrukser

Instrukser for Hjemmeplejen

Seneste opdaterede instrukser (28. 01. 2021)

H 3.4.1. Besvarelse af og respons på nødkald

H 3.4.2. Midlertidig nødkald

 

 

 

Indholdsfortegnelse til hjemmeplejens instrukser

H 1 Sygeplejefaglige områder

H 1.1 Bevillinger og bestillinger i Hjemmeplejen

H 1.1.1 Instruks: Terminal vederlagsfri fysioterapi efter Serviceloven §122

H 1.1.2 Instruks: Bestilling af ernæring på grøn recept (ikke terminal)

H 1.1.3 Instruks: Bevilling af sygeplejeartikler kroniske lidelser §138 og §139

H 1.1.4 Instruks: Bevilling terminale ernæringspræparater §122

H 1.1.5 Instruks: Bevilling terminale sygeplejeartikler §122

H 1.2 Medicin

H 1.2.1 Medicinhåndtering

H 1.2.1 Medicinadministration for plejepersonale i hjemmeplejen
Bilag: H 1.2.1 Medicinhåndtering – medicingennemgang
H 1.2.2 Håndtering af data fra FMK – til Nexus
H 1.2.3 Dosisdispenseret medicin i hjemmeplejen
H 1.2.4 Adrenalin
H 1.2.5 Bestilling af adrenalin til brug i praksis
H 1.2.6 Anafylaktisk Chok
Notat: H 1.2.6 Vedr. ophævelse af vejledning i hjemmesygeplejen
H 1.2.7 Øjendryp

H 1.2.8  Intravenøs behandling i Brøndby hjemmesygepleje 

H 1.3 Patientsikkerhed UTH (Utilsigtede hændelser)

H 1.3.1 Borgere åbner ikke dør ved planlagte besøg

H 1.3.1 Bilag: Bortgået person Københavns vestegns politi

H 1.4 Demens

H 1.4.1 Forløbskoordination i hjemmeplejen
H 1.4.2 Samarbejde ældrepsykiatrisk team og hjemmeplejen
H 1.4.3 GPS til borgere uden pårørende
H 1.4.4 Etablering af værgemål
H 1.4.5 Indberetning og ansøgning om magtanvendelse

H 1.5 Mors

H 1.5.1 Huskeliste i forbindelse med ophør, flytning eller mors
H 1.5.2 Dødfunden borgere
H 1.5.3 Istandgørelse af afdøde

H 1.7 Særlige indsatser

H 1.7.1 Terminal palliativ indsats - god klinisk praksis
Bilag: H 1.7.1 Bilag 1. vågetjeneste til terminale
H 1.7.2 Fravalg af livsforlængende behandling
Bilag: H 1.7.2 Bilag 1 ”En god afslutning på livet
Bilag: H 1.7.2 Bilag 2 FAQ læger om fravalg af livsforlængende behandling”
H 1.7.3 Akut opstået sygdom eller ulykke  
H 1.7.4 Arbejdsgang omkring pleje og observation af borgere i hjemmeplejen med Covid-19 eller mistanke om smitte.

H 2 Hygiejne

H 2.1 Autoklavering af instrumenter i hjemmeplejen

H 3 Hjælpemidler

H 3.2 Rekvirering af hjælpemidler

H 3.2.1 Elken, opbevaring, transport og betjening
H 3.2.2 Opbevaring, transport og betjening af Raizer
H 3.2.3 Strømpepåtager Doff N Donner

H 3.3 Instrukser vedr. hjemmeplejens biler

H 3.3.1 Hjemmeplejens biler

H 3.4 Information vedr. nøglesystem og nødkald

H 3.4.1 Besvarelse af og respons på nødkald
H 3.4.2 Instruks vedrørende midlertidig nødkald og nødkald med forvagt
H 3.4.3 Retningslinjer for tildeling af elektroniske nøgler
H 3.4.4 Batteriskifte BEKEY, elektronisk nøglesystem
H 3.4.5 Instruks vedrørende nødkald - foreløbig

H 4 IT og dokumentation

H 4.1 Dokumentation

H 4.1.1 Billede dokumentation i Nexus

H 5 Arbejdsmiljø

H.5.1 Akut vagtdækning


H 6 Administrative opgaver

H 6.1 Dokumentation vedr. fuldmagter for borgere

H 6.1.1 Engangsfuldmagt for indkøb for borgere
H 6.1.2 Engangsfuldmagt til at hæve penge for borgere i pengeinstitut

H 6.2 Arbejdsbeklædning

H 6.2.1 Administration af arbejdsbeklædning i hjemmeplejen

H 6.2.1 Bilag 1. Beklædningsaftale
H 6.2.1 Bilag 2. Rapport/liste med afmeldt tøj/retur tøj til vaskeri
H 6.2.1 Bilag 3 Berendsen Online Service - Quickguide

H 6.3 Nøglesystem

H 6.3.1 Administration af elektronisk nøglesystemSkrevet af Brøndby Kommune

Abonnér på instrukser for hjemmeplejen

Indtast din e-mail herunder for at abonnere på nyt fra denne side.

Ved at tilmelde dig vil du automatisk modtage en mail, hver gang der er nyt vedr. instrukser for hjemmeplejen.

Vi behandler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig. Se mere på brondby.dk/data