Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Om os

Faglige specialer i Træningscenter Brøndby

Her på siden kan du møde de forskellige faglige teams, som har ansvar for undersøgelser, behandlinger og træning i Træningscenter Brøndby.

Geriatrisk team - alderdommens sygdomme

Geriatri omfatter sygdomme hos ældre mennesker primært over 65 år. En geriatrisk borger har typisk flere samtidige sygdomme, aldersforandringer og påvirket funktionsevne, hvorfor borgeren ikke kan afgrænses på enkelte diagnoser.

Om geriatrisk team

I geriatrisk team samarbejder fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter helhedsorienteret omkring den enkelte borger. Vi er opmærksomme på fysiske, psykiske, og sociale problemstillinger og vi har et tæt samarbejde med hjemmeplejen samt kommunens yderligere tilbud. Endvidere har vi et stort fokus på ernæring, behov for småhjælpemidler samt synkeproblematikker. Fx er screening af småtspisende borgere over 65 år et af vores ansvarsområder, hvor vi blandt andet har fokus på tidlig opsporing.

Vi møder dig typisk, når du er henvist fra sygehus efter indlæggelser eller henvist fra visitationen, hvor akut eller længerevarende sygdom har medført nedsat funktionsevne. Dette kunne være i forhold til at kunne komme ind og ud af seng, op af stolen, foretage personlig hygiejne, komme på gaden, købe ind og lave mad m.m. 

Træning hos geriatrisk team

Træningen vil som udgangspunkt foregå på træningscenteret, og kun undtagelsesvis i dit eget hjem. Vi har træning både individuelt samt på hold. Formålet med træningen er, at du bliver mere selvhjulpen, så du kan fortsætte med at være så selvstændig som mulig, så længe som mulig. 

Udendørstræning 2

Neurologisk team

I Neurologisk team beskæftiger vi os med sygdomstegn og sygdomme i nervesystemet. Det gælder både sygdomme i centralnervesystemet, som oftest er erhvervede skader i hjerne og rygmarv, samt skader i nerver ude i kroppen.

Alt afhængig af graden af skaden, kan borgere med neurologiske lidelser blive ramt på deres kognitive og fysiske funktionsevne. Det kan blandt andet være gang- og standfunktion eller en helt eller delvis paralyseret arm. Det kan også påvirke deres evne til at tale, spise, planlægge, koncentrere sig samt deres muligheder for at arbejde og indgå i sociale sammenhænge.

Om neurologisk team

I geriatrisk team samarbejder fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter helhedsorienteret omkring den enkelte borger.

Neurologisk Team består af ergo- og fysioterapeuter med kompetencer indenfor neurologiske lidelser som fx. apopleksier (blodpropper i hjernen), aneurismeblødninger (bristet blodkar i hjernen), samt parkinson og sklerose. Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at favne den enkelte borger bedst muligt. I neurologisk team har vi desuden mulighed for at tilknytte en neuropsykolog og en talepædagog, hvis vi vurderer, at det gavner forløbet.

Træning hos neurologisk team

Formålet med træningen er at øge din selvstændighed og gøre dig mere selvhjulpen i hverdagen.

I samarbejde med terapeuterne sætter du et eller flere mål for, hvad du ønsker at opnå med træningen. Disse mål kommer til at danne grundlag for træningen. Efter en indledende samtale vil terapeuten vurdere, hvilke former for genoptræning der er mest hensigtsmæssige. På Træningscenter Brøndby kan vi blandt andet tilbyde:

 • Gang- og balancetræning (evt. i LiteGait: vægtaflastet gang- og balancetræning)
 • El-terapi (aktivering af muskulatur ved hjælp af elektrisk stimulans)
 • Spejltræning/prismetræning
 • Specifik genoptræning af arm og hånd
 • Kognitiv træning, herunder energiforvaltning.
 • Træning i dagligdagsaktiviteter, herunder påklædning samt tygge-/synkebesvær.
 • Styrke-, konditions-, og udholdenhedstræning.

Træning med borger 

Ortopædkirugisk team

Vores ortopædkirurgisk team består af fysioterapeuter og ergoterapeuter med kompetencer inden for ortopædkirurgiske lidelser. Vi samarbejder tværfagligt for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Skulle der være behov for træning i hjemmet eller et boligsted, så har vi et tæt samarbejde med stedets plejepersonale.

Ortopædkirurgi spænder bredt og det har med alt fra små børn til ældre mennesker at gøre. Den type genoptræning vi kan tilbyde er genoptræning efter:

 • Kunstige knæ/hofte operationer
 • Knoglebrud
 • Lidelser i bevægeapparatet
 • Artrose/ledsvigt
 • Bløddelsskader
 • Medfødte deformiteter og amputationer 

Step balance 

Reumatologisk team

Reumatologi omhandler læren om ledsygdomme og alle de tilstande som kan medføre symptomer i bevægeapparatet, oftest i form af smerter eller kraftnedsættelse. Der kan være mange årsager til smerter et eller flere steder på kroppen.

Om reumatologisk team

I Træningscenter Brøndby træner vi borgere, som har problemer med nyligt opståede eller langvarige ryg/nakke-problemer, samt borgere som er opererede for ryg/nakke-problemer. Vi forvalter også reumatologisk ergoterapi for borgere, der er udfordret med dagligdags gøremål som fx indkøb, rengøring, tøjvask eller personlig hygiejne og påklædning. Her kan en ergoterapeut vejlede dig i teknikker til at gøre hverdagen lettere samt rådgive omkring kompenserende hjælpemidler mv.

Reumatologisk Team består af ergoterapeuter og fysioterapeuter med kompetencer inden for reumatologiske lidelser. Vi samarbejder tværfagligt for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Formålet med træningen hos reumatologisk team

Formålet med træningen er at øge din selvstændighed og gøre dig mere selvhjulpen i din dagligdag.

I Træningscenter Brøndby har vi fokus på at komme omkring hele mennesket, så vi vil i samråd med dig vurdere dit behov for undervisning i egen sygdom og smertemestring. Det er vigtigt for os at hjælpe dig hen mod et meningsgivende liv, som er værdibaseret på trods af smerter.

I samarbejde med vores terapeuter sætter du et eller flere mål for, hvad du gerne vil opnå med træningen. Disse mål kommer til at danne grundlag for træningen.

Træning i Træningscenter Brøndby

Forløbskoordinatorer på forløbsprogrammerne

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom er defineret som ”den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand", der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter.

 I Træningscenter Brøndby har vi forløbskoordinatorer på samtlige af vores forløbsprogrammer:

Kontinensklinik

Som borger i Brøndby Kommune kan du få rådgivning og vejledning i forhold til at afhjælpe vandladnings- og afføringsproblemer.

Kontinensklinikken har ansat en sygeplejerske og en fysioterapeut med specialviden på området, som med enkle undersøgelser og ved at spørge ind til dit problem kan finde frem til, hvordan det kan mindskes eller afhjælpes. Dette sker i samarbejde med din egen læge.

Du kan også blive tilbudt genoptræning af din bækkenbund. Derudover kan vi være behjælpelige med yderligere undersøgelse, hvis problemet kræver særlig behandling.

Læs om hvad Kontinensklinik Brøndby tilbyder og find kontaktinformationer

Hjerneskadekoordinator

I Brøndby Kommune lægger vi vægt på altid at inddrage borgeren i rehabiliteringsforløbet. Det er vigtigt for os, at du som borger inddrages i målsætningen omkring dit rehabiliteringsforløb.

 

Vi arbejder tværfagligt, hvilket sikrer, at vi altid får set på din sag med de rigtige faglige kompetencer. På denne måde er vi sikre på altid at kunne yde den bedste service til dig. Hjerneskadekoordinatoren udgør en stor del af denne proces.

Er du nydiagnosticeret med en senhjerneskade kan hjerneskadekoordinatoren være behjælpelig med følgende:

 • At deltage i dit udskrivningsmøde på hospitalet
 • At støtte dig i dit videre rehabiliteringsforløb efter udskrivelse
 • At være dit bindeled mellem relevante samarbejdspartnere

 Læs om hvad vores hjerneskadekoordinator tilbyder og find kontaktinformationer

 Neuropsykolog

I Brøndby Kommune kan vi tilbyde borgere udredning ved en neuropsykolog til brug for tilrettelæggelse af rehabilitering samt afklaring af erhvervsevne, hvor der findes relevant behov for dette.

Herudover kan neuropsykologen bistå i lettere rehabilitering, herunder med mulighed for støttende samtaler til både borgere og deres pårørende. Neuropsykologen kan endvidere bistå ved beskæftigelsesrettede indsatser hvor det er relevant.

Forebyggende sygeplejerske

Forebyggende besøg er et tilbud til alle borgere, der er fyldt 75 år. Tilbuddet bliver givet pr. brev en gang årligt. Dog er ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, undtaget.

Er du fyldt 80 år, tilbyder kommunen dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg, er at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre mennesker. Du behøver ikke at have et konkret problem for at modtage besøget.

Besøget er primært tænkt som en mulighed for at forebygge at problemer opstår. Det sker gennem råd og vejledning i den aktuelle situation, men også videre frem i livet. 

Samtalen under besøget vil tage udgangspunkt i eventuelle emner/spørgsmål fra dig, og kan også handle om information til dig om nye tiltag for ældre i kommunen.

På brondby.dk kan du læse om forebyggende hjemmebesøg

KOL sygeplejerske / Hotline 51 16 60 06

I Brøndby kommune har vi stort fokus på KOL rehabilitering, og sygdomshåndtering/lære generelt, og borgere kan kontakte vores KOL-sygeplejerske Stine L. Nielsen på hotline 51 16 60 06, hvis der er spørgsmål til håndtering af sygdom, eller hvis du har en pårørende med KOL.

Læs mere om vores forløbsprogram for KOL-rehabilitering samt om vores KOL Hotline. 

Klinisk diætist

Vi har en diætist tilknyttet i Brøndby Kommune. Diætistens arbejder tværfagligt i kommunen med hovedfokus på den ældre, sårbare borger med et BMI på under 20,7. Derudover varetager vores kliniske diætist undervisningen på forløbsprogrammerne for kræft, KOL og Diabetes.

Skrevet af Træningscenter Brøndby