Kjær-Hansen, Vagn


Vagn Kjær-Hansen er medlem af følgende udvalg:

Miljørepræsentantskabet Formand
Teknik- og Miljøudvalget Formand
§ 17, stk. 4-udvalg - valg af medlemmer Menigt medlem
Folkeoplysningsudvalget Menigt medlem
Fælles skatte- og vurderingsankenævn Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Valgbestyrelse - kommunale valg Menigt medlem
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS Menigt medlem
Børn- og Ungeudvalget Suppleant
Handicapråd Suppleant

Hop til liste over udvalg

Hop til index over personer


Brøndby Kommune - Rådhuset - 2605 Brøndby