Andersen, Steen


Steen Andersen er medlem af følgende udvalg:

§ 17, stk. 4-udvalg - valg af medlemmer Menigt medlem
Børn- og Ungeudvalget Menigt medlem
Handicapråd Menigt medlem
Kommunalbestyrelsen Menigt medlem
Social- og Sundhedsudvalget Menigt medlem
Folkeoplysningsudvalget Suppleant
Valgbestyrelse - kommunale valg Suppleant
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS Suppleant

Hop til liste over udvalg

Hop til index over personer


Brøndby Kommune - Rådhuset - 2605 Brøndby