Liste over udvalg

§ 17, stk. 4-udvalg - valg af medlemmer
Beboerklagenævnet for almene boliger i Brøndby
Beskæftigelsesudvalget
Bevillingsnævnet
BIOFOS - bestyrelsen
Boligorganisationen Nygårdsparken
Boligselskabet Lejerbo, Brøndby
Brøndby almennyttige Boligselskab
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.
Brøndby Hallen, Den selvejende institution
Brøndby Havn S/I
Brøndby Kommunale Musikskole
Børn- og Ungeudvalget
Børneudvalget
Ekspropriationskommission staten. fast ejendom m.v.
Folkeoplysningsudvalget
Fredningsnævn for København
Frivillige og Foreninger
Fælles skatte- og vurderingsankenævn
Grundlisteudvalget
Handicapråd
Hegnsynsmænd
Hjemmeværnet, Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd
HOFOR Spildevand Holding A/S - bestyrelsen
HOFOR Vand Holding A/S - bestyrelse
Hovedstadens Beredskab - bestyrelse
Hovedstadsregionens Naturgas I/S
Huslejenævnet
Idræts- og Fritidsudvalget
KL - Repræsentantskabet
KL Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede
Kommunalbestyrelsen
Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds
Kulturudvalget
Køge Bugt Strandpark I/S
Miljørepræsentantskabet
Overtaksationskommisionen - Vejloven
Produktionshøjskolen i Brøndby
Seniorrådet
Skolebest. - 10.klasseskolen
Skolebest. - Brøndbyøster Bydel
Skolebest.- Brøndby Strand Bydel
Skolebest.- Brøndbyvester Bydel
Social- og Sundhedsudvalget
SOSU C Social-og Sundhedsskolen
SSP-udvalget
Taksationskomm. - statsekspropriationsloven
Taksationskomm. - Vejloven
Teknik- og Miljøudvalget
Trafikselskabet Movia - Repræsentantskabet
Ungdoms- og musikskolebestyrelsen
Ungdomsskolebestyrelsen
Valgbestyrelse - kommunale valg
Valgbestyrelsen - Brøndbykredsen
Vestbad I/S
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS
Vestforbrænding I/S
Økonomiudvalget

Hop til liste over udvalg

Hop til index over personer


Brøndby Kommune - Rådhuset - 2605 Brøndby