Nyttehaver

I Brøndby Kommune er der 404 nyttehaver fordelt på 7 områder i Brøndbyvester og Brøndby Strand. I nyttehaverne I Brøndby har du mulighed for at dyrker grøntsager, bær eller frugt.

I Brøndby Kommune er der 404 nyttehaver fordelt på 7 områder i Brøndbyvester og Brøndby Strand. I nyttehaverne I Brøndby har du mulighed for at dyrker grøntsager, bær eller frugt. Du kan leje en nyttehave, hvis du har bopæl og folkeregisteradresse i Brøndby Kommune.

Om haverne

 • Haverne er på ca. 160 m2.
 • Hus må max. være på 16 m2 udhæng/overdækket terrasse (udvendige tagmål).
 • Drivhus må max. være på 10 m2.
 • Der er ikke mulighed for at få strøm.
 • Der er adgang til vand i perioden april – oktober måned.
 • Man må ikke overnatte i nyttehaven.
 • Der må ikke afholdes fester/sammenkomster med støjende adfærd. 

Priser

Det koster i 2022 1.932,- kr. at leje en nyttehave.

For pensionister og personer, som modtager efterløn koster det 1.116,- kr. årligt.

Lejen betales forud med 3 måneder når lejeaftalen oprettes. Herefter forfalder og betales den månedlige leje med 1/12 af det årlige prisfremskrevne beløb.

Lejen reguleres hvert år i takt med den almindelige prisudvikling.

Her kan du finde nyttehaver

 • Mæglergårdsvej - 34 nyttehaver på Mæglergårdsvej, Brøndby Strand (ved spejderhytten)
 • Nybovej 21 - 60 nyttehaver på Nybovej 21, Brøndbyvester (ved Middelalderlandsbyen)
 • Nybovej 30 - 71 nyttehaver på Nybovej 30, Brøndbyvester (ved Golfbanerne)
 • Rosenåstien - 9 nyttehaver på Rosenåstien, Brøndbyvester (ved boldbanen Brøndbyvester Skole)  
 • Strandesplanaden - 116 nyttehaver på Strandesplanaden, Brøndby Strand (tæt på Tennisbanerne)
 • Strandskolevej - 23 nyttehaver på Strandskolevej, Brøndby Strand (ved rideskolen)
 • Sydgårdsvej - 91 nyttehaver på Sydgårdsvej, Brøndbyvester (tæt på Genbrugspladsen)

Opsigelse af nyttehaver

Send en mail til nyttehaver@brondby.dk.  

Opsigelsesvarsel er løbende måned + en måned.

Det vil sige, opsiger du din nyttehave d. 12. januar, så skal du også betale leje for februar måned.

Håndtering af affald

Det er tilladt at etablere en kompostbeholder i nyttehaven, således at planteaffald kan komposteres på en forsvarlig måde.

Der skal affaldssorteres i de rigtige beholdere i affaldsgården.

Der skal foretages følgende sortering:
Rest/madaffald (mad kun i lukkede plastposer), papir, plast, glas, metal og pap. Bemærk beholdere vil kun være opstillet i perioden april - oktober.

Haveaffald skal afleveres i bås for haveaffald. Storskrald som havemøbler, grill m.v. samt byggeaffald skal afleveres på Genbrugsstationen, Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby. Det må ikke placeres i affaldsgården.

Sidst opdateret den 04. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune