Projektets faser

Herunder får du et overblik over faserne i Fremtidens Brøndby Strand-projektet.

Overblik over projektets seks faser.

Projektets faser

Fase 1: Opstart
Rammerne for projektet defineres og der udarbejdes en organiseringsmodel. Der udarbejdes en række analyser, herunder foranalyse og tekniske analyser af trafik og miljø.

 

Fase 2: Vision og mål
Foranalysen og øvrige analyser vil være udgangspunkt for at kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og interessenter fastlægger vision og mål for arbejdet med Fremtidens Brøndby Strand. Vision og mål skal sætte retningen for den efterfølgende byudviklingsproces. Vision og mål fastlægges vinteren 2020/2021.

 

Fase 3: Program
Med afsæt i vision og mål udarbejdes et opgaveprogram for et parallelopdrag i samarbejde med interessenter og borgere. Programmet fastlægger, hvilken opgave, som rådgiverne skal komme med løsninger på i parallelopdraget.

 

Fase 4: Parallelopdrag
I parallelopdraget indbydes tre tværfaglige rådgiverteams til at give hver deres bud på en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. I processen inviteres borgere og interessenter ind i maskinrummet til at kommentere på rådgivernes arbejde. Der er i processen et stort fokus på at sikre en bred og tæt inddragelse af interessenter og borgere.

 

Fase 5: Udviklingsplan
Udviklingsplanen vil være styringsredskab for udvikling og realisering af Fremtidens Brøndby Strand. Med udviklingsplanen vedtager kommunalbestyrelsen, hvad strategien og dermed rammerne for udvikling af et attraktivt, bæredygtigt og fremtidssikret Brøndby Strand er. Det forventes at den strategiske udviklingsplan ligger klar i slutningen af 2022.

 

Fase 6: Realisering
Arbejdet med at konsolidere og realisere udviklingsplanens projekter og etaper går i gang. Opgaven løftes af kommune, interessenter og private investorer.

Sidst opdateret den 17. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune