Erhvervspolitik - strategi og udvikling

Vi udvikler Brøndby sammen

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal laves en erhvervspolitik for Brøndby.
Formålet med erhvervspolitikken er på den ene side at beskrive, hvad rammerne er for god erhvervsservice i Brøndby, og på den anden side at udpege områder, hvor Brøndby Kommune med fordel kan udvikle et samarbejde med virksomhederne for at udvikle erhvervsområdet og bidrage til at løfte vigtige dagsordener som fx den grønne omstilling eller udviklingen af sportsbyen.

Udarbejdelsen af erhvervspolitikken sker i en proces, der i høj grad baseres på inddragelse af virksomheder.

Arbejdet med erhvervspolitikken skal munde ud i en kort politik, der indeholder en vision tilknyttet konkrete fokusområder og mål. Hvordan der konkret følges op på målene fastlægges, når målene er besluttet. Brøndby 2030 er grundlaget for arbejdet med politikken.

Erhvervspolitikken forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien 2022.

Forside Strategi Brøndby 2030

Strategi Brøndby 2030

Visionen i Strategi Brøndby 2030 lyder: Et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i. Strategien sætter retning for Brøndby Kommunes udvikling frem mod 2030. Læs mere om visionen i strategien.

Læs Strategi Brøndby 2030

Kontakt

Brøndby Erhvervsservice

Park Allé 160
2605 Brøndby

Erhvervskonsulent
Jes Pettersson

Tlf. 43 28 21 68

erhvervsservice@brondby.dk

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune