Brøndbyvester Skole skal udvides

Brøndbyvester Skole er vokset ud af sin rammer og derfor er der planer om at udbygge skolen ved at inddrage de kommunale arealer, der støder op til Brøndbyvester Skole.

På nabogrundene ligger bl.a. de bevaringsværdige bygninger Gildhøjgård og Tjørnehøjgård. Gildhøjgård er dog i så ringe stand, at man ikke vurderer, man kan istandsætte bygningen.

Planerne, der nu er i høring frem til den 12. februar 2021, lægger op til, at kommunen om nødvendigt kan nedrive gårdene. Man forventer dog ingen nedrivning af Tjørnehøjgård i den nærmeste fremtid.

For at sikre, at de karakteristiske, oprindelige træk i Brøndbyvester Landsby bevares, er der i lokalplanen bestemmelser om, at eventuelle nye bygninger, der opføres i stedet for Gildhøjgård og Tjørnehøjgård, skal opføres i de samme dimensioner, udtryk og placering som i dag.

”Brøndby er fortsat i en god udvikling og det betyder flere skolebørn, især fra de nye boliger i Kirkebjerg. Brøndbyvester Skole står foran en tiltrængt udvidelse, hvor vi giver dem lov til at bygge på noget af den kommunale grund, der støder op til skolen. Jeg er sikker på, at vi finder en god løsning, hvor skolen får den nødvendige plads. Samtidig er det meget vigtigt at vi bevarer landsbystemningen i området. Den er en vigtig del af Brøndbys identitet,” siger Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Som en del af høringsperioden afholder man et digitalt borgermøde på kommunens Facebook-side om planerne for skoleudvidelsen torsdag den 21. januar kl. 17-18.30. Her kan man høre oplæg om planerne for området og stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Se lokalplan 252 her  og kommuneplantillæg 6 her.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 05. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune