Stærkt samarbejde på tværs af almene og kommunale matrikler i Brøndby Strand

Inden udgangen af 2022 skal der ligge en ny udviklingsplan klar for hele Brøndby Strand Bydel fra kyst til motorvej.

Inden udgangen af 2022 skal der ligge en ny udviklingsplan klar for hele Brøndby Strand Bydel fra kyst til motorvej. En meget vigtig brik i dette arbejde er en fælles forståelse og et stærkt samarbejde mellem de almene boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne og kommunen.

Der er derfor blevet udarbejdet en partnerskabsaftale, som borgmester Kent Magelund og formændene for de fem almene boligorganisationer: BAB, PAB, Tranemosegård, Lejerbo Brøndby og Brøndby Boligselskab - repræsenteret ved henholdsvis Ole Larsen, Kai Dinesen, Lars Jensen, Brian Børgesen og Michael Buch-Barnes - skriver under på fredag den 23. april 2021.

Parterne er enige om at samarbejde på tværs af kommunale og almene matrikler for at omdanne Brøndby Strand til en mere inkluderende bydel i social balance. Det betyder blandt andet, at der i aftalen er fokus på at fremme bydelens rekreative områder, sikre en bedre sammenhæng på tværs af bydelen, arbejde med den bæredygtige omstilling, udvikle en levende bymidte og tidssvarende offentlige tilbud. Med underskrifterne fra de fem boligorganisationer cementeres det, at arbejdet med byfornyelsen af Brøndby Strand har det beboerinddragende aspekt i højeste prioritet.

Citat af Kent Magelund, borgmester:
"Vi har en stærk tradition for samarbejde med det almene i Brøndby Kommune, men denne partnerskabsaftale er noget ud over det sædvanlige. I fællesskab og på tværs af kommunale og almene områder skal vi få en opdelt bydel til at hænge meget bedre sammen, udvikle et livligt byliv og give plads til flere og stærkere fællesskaber."

Citat af Kai Dinesen, næstformand PAB
”Vi er meget glade for at være en del af samarbejdet om udviklingen af Brøndby Strand. Det er det almenes DNA, at vi kan samarbejde på tværs, og det er en kæmpe styrke. For os som boligorganisation er det vigtigste at skabe de bedste hjem, områder og muligheder for vores beboere, og det gør vi gennem fælles løsninger med samfundet omkring os. Vi glæder os derfor til at udvikle det gode samarbejde, vi i forvejen har med Brøndby Kommune og alle de almene boligorganisationer til fordel for de nuværende, men også kommende beboere. Vi mener, at det er vigtigt, at man ser fremad og tør tænke nyt og fx blander boligformerne i samme områder. Det er med til at skabe attraktive boligområder for alle, og er samtidig med til at sikre, at Brøndby Kommune fremstår som en helhed og ikke flere mindre bydele”

Citat af Brian T. Børgesen formand for Lejerbo Brøndby:
”For os som boligorganisation er det helt afgørende, at det fremtidige Brøndby Strand er udviklet i samarbejde med de mennesker, der bor her. Vi håber i samarbejde med Brøndby Kommune at kunne engagere folk i det store projekt, så de har lyst til at være med til at forandre bydelen og blive boende. Projektet skal være med til at gøre Brøndby Strand endnu mere attraktivt for nye beboere, samtidig med at nuværende beboere oplever tydelige forbedringer af deres boligområde og bydel. Vi synes, at det arbejde der ligger foran os er enormt spændende og tror på, at vi i fællesskab kan skabe forandringer, som løfter området - både op det fysiske plan, og så sandelig også på det sociale plan, hvor mennesker rykker tættere sammen på tværs af boligformer og nabolag.”

Kommunalbestyrelsen gennemfører nu en byplankonkurrence med tre tværfaglige hold af arkitekter, byplanlæggere m.m. som skal give deres bud på en strategisk udviklingsplan for hele Brøndby Strand. Partnerskabsaftalen er i denne sammenhæng særlig vigtig at have på plads, da den muliggør, at de tre hold kan arbejde på tværs af almene og kommunale matrikler i deres forslag til fysiske forbedringer i bydelen. Aftalen er dermed et stærkt udgangspunkt for at få nogle meget kvalificerede bud på, hvad der skal til af fysiske indgreb på tværs af hele bydelen for at fremtidssikre den.

Fakta:
Hele Brøndby Strand Bydel omfatter et samlet areal på ca. 489 ha, hvoraf 137 ha er grønne områder. Her findes ca. 5.500 boliger, der huser ca. 14.1000 beboere, hvilket udgør 40% af Brøndby Kommunes befolkning. Godt halvdelen af beboerne i Brøndby Strand bor i Brøndby Strand Parkerne, der er et større alment boligområde, der blev opført i starten af 1970´erne.

De almene boligorganisationer, der til sammen ejer Brøndby Strand Parkerne, er allerede i gang med en plan for en omfattende grøn renovering af de næsten 2700 boliger. Det har vist sig, at fem af de i alt 12 ikoniske højhuse indeholder PCB i et sådant omfang, at organisationerne besluttede at nedrive dem. Nedrivningen er begyndt i foråret 2021 og løber over et par år, mens de syv resterende højhuse bevares.

Samarbejdsaftalen mellem Brøndby Kommune og de almene boligforeninger skal blandt andet sikre, at den storstilede plan for hele bydelen vil tage højde for det forarbejde og de planer, der allerede er lagt for bl.a. renoveringen af de almene boliger.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 04. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune