Hastigheden skal ned i Brøndby

Trafikstøj og trafiksikkerhed er et problem på Vestegnen. Derfor undrer det Brøndby Kommune, at Vejdirektoratets nye forsøgsordning for hastighedsnedsættelser slet ikke omfatter nogen vestegnskommuner. Brøndbys borgmester har derfor kontaktet Vejdirektoratet.

Der er rigtig meget trafik på Vestegnen og det er også her, problemerne med trafikstøj er mest massive. Flere steder i Brøndby har både kommunen og mange borgere et ønske om, at hastighedsgrænserne sænkes – for at højne trafiksikkerheden og mindske trafikstøjen. Men når kommunen har foreslået politiet at sætte fartgrænsen ned, har man ofte fået helt eller delvist afslag.

I en ny 3-årig forsøgsordning i Vejdirektoratet kan de deltagende kommuner netop lave hastighedsændringer på kommunens veje uden, at politiet skal godkende ændringerne. Derfor ønsker Brøndby Kommune at blive en del af ordningen. Men vestegnskommunerne og Københavns Vestegns Politikreds er slet ikke omfattet af forsøgsordningen.

”Vi vil gerne have sat fartgrænsen ned på fx Roskildevej og Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard, men det har politiet afvist. Vi ved, at når farten sættes ned, så skaber det mere sikkerhed i trafikken og det mindsker trafikstøjen, som vi har mange problemer med. Derfor rækker jeg nu ud til Vejdirektoratet, for det undrer mig, at ingen kommuner på Vestegnen kan blive en del af deres nye forsøgsordning, hvor vi vil kunne sætte fartgrænserne ned uden politiets godkendelse,” fortæller Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommunes anmodning til Vejdirektoratet er sendt den 11. november 2021 og man afventer nu svar.

”Mindre trafikstøj og mere trafiksikkerhed er uhyre vigtig for os og derfor forstår vi heller ikke, at politiet vælger at afslå vores ønsker om at sænke farten. Jeg håber, Vejdirektoratet kan se fornuften i at indlemme os i forsøgsordningen, så vi kan få gennemført nogle hastighedsnedsættelser der, hvor vi i Brøndby mener, det er et gode for trafiksikkerheden og for sundheden,” siger Kent Magelund.

Sidst opdateret den 18. november 2021
Skrevet af Brøndby Kommune