Nye tiltag skal få smitten ned i Brøndby

Da Brøndby nu har en incidens over 500, træder en række tiltag fra Sundhedsmyndighederne i kraft, der skal få smitten ned. Udover særlige indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet, opfordres alle borgere til test og vaccination.

Når en kommunes incidenstal kommer over 500 gælder der en skærpet opmærksomhed på flere områder for at få nedbragt smitten. Den situation er Brøndby Kommune nu i.
Der er ikke tale om nedlukning, men kommunen skal følge en række af myndighedernes anbefalinger.
Anbefalingerne går især på dagtilbuds- og skoleområdet, da det er her smitten er høj.

  • Dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Aflevering og afhentning af børn foregår udendørs.
  • Skolelever opdeles så vidt muligt klassevis i frikvarterer og pauser. SFO og fritidstilbud organiseres i faste grupper.
  • Elever i alderen 9 år og opefter, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 inden for de sidste 12 måneder eller er vaccineret, opfordres til to ugentlige tests.
  • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer i skolerne på tværs af klasser. Sociale arrangementer som fx fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.


Derudover går der også kraftige opfordringer ud til alle borgere. De handler dels om, at man opfordres til at lade sig teste og at man lader sig vaccinere.

Desuden opfordres alle borgerne til at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand, håndhygiejne og at isolere sig ved symptomer eller smitte.

De særlige tiltag ophører, når Brøndby Kommune i syv dage i træk har haft et incidenstal på under 500 og kommunen modtager besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er løbende pop up test og vacinationstilbud i Brøndby Kommune. Man kan holde sig orienteret om disse på kommunens hjemmeside.

I følge Styrelsen for Patientsikkerhed nåede incidenstallet for Brøndby Kommune 500 søndag den 31. oktober 2021. De nævnte skærpede anbefalinger træder i kraft fra tirsdag den 2. november 2021.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 01. november 2021
Skrevet af Brøndby Kommune