62 rengøringsmedarbejdere er opkvalificeret

Sevdije og Mazhar har netop færdiggjort deres uddannelse i ambitiøst projekt om opkvalificering af alt rengøringspersonalet i Brøndby Kommune. De har ikke alene lært nyt inden for rengøringsområdet – de har også fået bedre sproglige kompetencer.

Forrige år søsatte Brøndby Kommune et stort og ambitiøst projekt med opkvalificering af alt rengøringspersonale i kommunen.

Projektet går kort fortalt ud på, at ledige borgere overtager opgaver fra rengøringsmedarbejderne, mens de er på uddannelse. Opkvalificeringen foregår i arbejdstiden med fuld lønkompensation

Nu har det tredje hold af fuldtidsansatte rengøringsmedarbejdere netop afsluttet deres uddannelsesforløb. Her deltog 14 rengøringsmedarbejdere i det godt otte ugers kompetenceløft inden for både rengøring og dansk.  Dermed har i alt 62 medarbejdere foreløbig gennemført et uddannelsesforløb på enten 18 dage til dem, der allerede har danskkundskaber eller 55 dages uddannelse til dem, der også får ekstra dansk.

Sevdije og Mazhar, der arbejder på henholdsvis Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole, var med på det seneste hold, der netop har afsluttet deres uddannelsesforløb på godt otte uger.  De er ikke i tvivl om, at deres nye faglighed både styrker dem i deres nuværende arbejde og i deres private liv, fordi de også har fået bedre sproglige kompetencer.

”Vi har lært så meget. Og når man arbejder professionelt med rengøring mange timer om ugen, er det vigtigt at vide en masse, om det man laver. Både om rengøringsteknikker, rengøringsmidler, rengøringsmaskiner og korrekte arbejdsstillinger i rengøringsarbejdet, så vi kan forebygge skader og nedslidning”, siger de samstemmende.

Uddannelse og efteruddannelse af rengøringsmedarbejdere er også med til at højne og øge respekten for rengøringsfaget og det kan de mærke:

”Rengøring er jo et fagområde, som aldrig bliver overflødigt. Og ikke mindst under corona har vi mærket, at der er kommet øget fokus på hvor stor betydning rengøring har for indeklima og hygiejne for os alle sammen. Så at vi nu også har den nyeste viden, betyder selvfølgelig noget for respekten for vores arbejde”, siger Sevdije og Mazhar.

Selvom de begge har boet med deres familie mange år i Danmark, så har det også været givtigt med den ekstra danskundervisning.

Sevdije, der stammer fra Makedonien og Mazhar, der stammer fra Pakistan er i hvert fald enige om, at de også er blevet bedre til dansk. Det kan både bruges privat og arbejdsmæssigt, fordi mange vejledninger om korrekt brug af rengøringsmidler og maskiner netop står på dansk.

Facility Service, TEC, VSK-sprogcenter og Brøndby Jobcenter står bag

Det er Facility Service, TEC, VSK-sprogcenter og Brøndby Jobcenter, der står bag kompetenceløftet, som består af et uddannelsesforløb på henholdsvis 18 dage til dem, der allerede har danskkundskaber og 55 dages uddannelse til dem, der også får ekstra dansk

Mens rengøringspersonalet er på uddannelse, træder ledige til som vikarer og det kan også betyde, at de får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Inden rengøringspersonalet er på efteruddannelse opkvalificeres ledige borgere til at kunne bestride vikariaterne og der er bevilliget 3,2 mio. til ansættelse af vikarer.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 22. april 2022
Skrevet af Brøndby Kommune