Brøndby Kommune giver lønløft til pædagoger i dagtilbud

Rekruttering og fastholdelse af pædagoger står højt på dagsordenen i Brøndby Kommune. Nu har kommunen og BUPL Storkøbehavn indgået forhåndsaftale, som sikrer bedre løn til pædagoger på 0-6 års området. Med aftalen sikres en varig lønstigning til pædagogerne.

Der er blevet stor mangel på pædagoger de seneste år, særligt i hovedstadsområdet. Indførelsen af minimumsnormeringer og byudviklingen i Brøndby Kommune gør, at der bliver behov for flere pædagoger. Flere børnefamilier flytter til Brøndby, og i de kommende år skal der opføres to spritnye daginstitutioner i Brøndbyvester.

I forbindelse med budgetforliget 2022-2025 afsatte kommunalbestyrelsen derfor 2,4 mio. kr. årligt, til at understøtte fastholdelsen og rekrutteringen af pædagoger i kommunens dagtilbud og herunder hæve lønniveauet.

Nu er Brøndby Kommune og pædagogernes fagforbund BUPL Storkøbehavn blev enige om en ny forhåndsaftale. Med den nye aftale får pædagoger, som arbejder på 0-6 års området, en varig lønstigning. Normalvis vil en pædagog stige i løn efter f.eks. 6 og 10 års anciennitet. Nu indfører Brøndby Kommune en gradvis stigning i pædagogernes garantiløn, så også helt nye pædagoger, som endnu ikke har optjent anciennitet, får en højere løn end hidtil.

Direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune, Bente Skovgaard Kristensen, er glad for forhandlingsprocessen med BUPL Storkøbehavn og det vigtige signal, som aftalen sender til pædagoger i kommunens dagtilbud:

Vi ved, hvor stor betydning, pædagogernes arbejde med de helt små børn og deres familier, har for barnets videre udvikling og trivsel. Derfor er det vigtigt, at vi har god kvalitet i vores dagtilbud og dygtige medarbejdere, som kan være med til at give vores børn og familier et godt afsæt. Vi ønsker, at vores dygtige pædagoger bliver i kommunen, og at andre dygtige pædagoger har lyst til at søge mod Brøndby Kommune. Med den nye forhåndsaftale sender vi et vigtigt signal til pædagoger i vores dagtilbud om, at vi som kommune gerne vil være en attraktiv arbejdsplads og at vi prioriterer dagtilbudsområdet.”

Rikke Kristensen fællestillidsrepræsentant for BUPL Storkøbenhavn i Brøndby Kommune er også glad for aftalen:

Det er på alle måder positivt, at politikerne har afsat penge til fastholdelse og rekruttering af pædagoger på 0-6 års området. Og 2,4 mio. kr. er mange penge, men når de skal deles med mange pædagoger, har det trods alt sine begrænsninger. Når det så er sagt, har vi ved fælles indsats fået lavet en aftale, der giver et varigt lønløft til alle pædagoger. Samtidig har vi fremrykket garantilønnen, så man som ansat, på pædagogoverenskomsten i Brøndby, stiger løbende og ikke først ved henholdsvis 6 og 10 års anciennitet. Det kan vi kun være tilfredse med.”

Lønløftet står dog ikke alene. For at understøtte rekrutteringen og fastholdelse af medarbejdere i dagtilbuddene, undersøger Brøndby Kommune også andre muligheder for, at fastholde pædagoger i dagtilbuddene:

I år har vi bl.a. uddannet 18 nye meritpædagoger. Herigennem får kommunens talentfulde pædagogmedhjælpere mulighed for kompetenceudvikling og for at uddanne sig til pædagoger. Samtidig understøtter vi, at vi har en høj andel pædagoger i vores dagtilbud, og vi skaber nogle stærke faglige miljøer for vores medarbejdere” siger Bente Skovgaard Kristensen.

 

Den nye forhåndsaftale mellem Brøndby Kommune og BUPL er gældende fra 1. januar 2022.

Se ledige stillinger i kommunen

Vi er altid på udkig efter nye talenter. Se hvilke ledige stillinger, vi har netop nu. 

Job hos os
Sidst opdateret den 01. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune