Fremtidens Brøndby Strand i fuld gang – trods mindre forsinkelse

Fremtidens Brøndby Strand prioriterer tid til grundig dialog med investorer i projektet. Derfor er tidsplanen netop revideret og udviklingsplanen udskydes cirka et halvt år.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har vedtaget en revideret tidsplan for byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand. Den nye melding er, at der kan være en udviklingsplan klar til vedtagelse enten i efteråret 2023 eller foråret 2024. Planen er dermed forsinket 4-6 måneder.

Brug for mere tid til dialog med investorer

Kommunalbestyrelsen har fra projektets start haft en ambition om at udvikle Brøndby Strand til en mere blandet bydel. Der er et stærkt politisk ønske om, at bydelen i fremtiden skal have langt flere ejer- og andelsboliger. Kommunalbestyrelsen har, i lyset af den aktuelle markedssituation, besluttet, at dialogen med potentielle investorer skal fylde endnu mere og derfor tager længere tid.

Kvalitet, mangfoldighed og bæredygtigt

Forvaltningen skal bruge ekstra tid på den vigtige investordialog og der skal også gennemføres yderligere analyser.

”Det er vigtigt, at vi får dobbelttjekket, at projekterne i den nye udviklingsplan, kan realiseres og at så mange af vores ønsker som muligt kan blive opfyldt. Det er vores fokus, at de nye boliger rent faktisk kan bygges i den ønskede kvalitet, bæredygtigt og til den ønskede pris. Derfor trækker processen lidt ud, men det er tid, vi vurderer, der er godt givet ud,” siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Mens vi venter

Kommunalbestyrelsen er meget opmærksom på, at der er mange der glæder til at se og opleve forandringer i bydelen. Blandt andet derfor er der sat mindre og midlertidige projekter i gang i området ved Brønden og Centeret. Det er ambitionen at gennemføre flere små projekter i den kommende tid med involvering af beboerne i området.

Der er blandt andet planer om udendørs fitnessredskaber, et kunstprojekt ved stationen og videreudvikling af Lommeparken med byrumsmøbler og blomsterkasser der blev etableret i 2022. 

Aktiviteter i foråret 2023 er bl.a.:

  • Fortsat dialog med interessenter - særligt de almene boligorganisationer, KFI, grundejere
  • Færdiggørelse af bebyggelses- og landskabsplan samt strategier
  • Økonomimodel, balancering af indtægter og udgifter, businesscase, cashflow
  • Afklaring vedr. kommunale investeringer
  • Afklaring vedr. eventuel ny skole (proces, størrelse, organisering)
  • Realiseringsstrategi herunder juridisk afklaring vedr. ejerformer, udbud, mulig selskabsdannelse
  • Investor- og markedsdialog
  • Markedsanalyse af krav vedr. ejerboliger
  • Fortsættelse af midlertidige og kommunikative projekter, fx opsætning/afprøvning af fitness redskaber i samarbejde med unge og etablering af art-walk ved stationen i samarbejde med DSB og Turning Tables
Sidst opdateret den 14. februar 2023
Skrevet af Brøndby Kommune