Forslag til lokalplan 260 for den sydvestlige del af Sportsbyen

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. juni 2024 vedtaget at sende forslag til lokalplan 260 for den sydvestlige del af Sportsbyen i offentlig høring.

Billede over lokalplansområdet

Høringsperioden løber i 12 uger frem til den 12 november 2024. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan.

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Borgermøde

I slutningen af høringsperioden den 10. september 2024 vil der blive afholdt et borgermøde, hvor alle interesserede borgere og organisationer kan få information om planens indhold og stille spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødested og præcist mødetidspunkt vil snarest fremgå her på siden.

Sidst opdateret den 20. juni 2024
Skrevet af Brøndby Kommune