Afsluttende asfaltarbejde medfører delvis spærringer af vejkrydset ved Vallensbækvej/Søndre Ringvej

Arbejdet med letbanen er ved at lakke mod enden. Vejkrydset ved Vallensbækvej og Søndre Ringvej skal nu asfalteres, hvilket vil være den sidste større afspærring mellem Vallensbækvej og Banemarksvej.

Fra den 14. juli og frem til den 22. juli skal vejkrydset Vallensbækvej og Søndre Ringvej asfalteres i forbindelse med arbejdet med letbanen.

Arbejdet bliver lavet i to faser:

Fase 1:

Trafik ad Søndre Ringvej i sydgående retning mellem Park Allé og Vallensbækvej inkl. Vallensbækvej hen til Folemarksvej/Hesselager, vil være spærret i perioden 14-07-2022 kl. 15:00 – 16-07-2024 kl. 20:00

Fase 2:

Trafik ad Søndre Ringvej i nordgående retning mellem Sydgårdsvej-Vallensbækvej inkl. Frakørsel 2 Brøndbyvester på Holbækmotorvejen i perioden 16-07:2024 kl. 20:00 – d. 22-07-2024 kl. 06:00

Trafikomlægning

Selvom asfaltarbejdet er planlagt i sommerferien, vil arbejdet påvirke trafikken i vejkrydset og omkringliggende vejnet.

Trafikanterne henvises til at følge de midlertidige gule vejvisningstavler, og søge information via. trafikinfo.dk. inden de påbegynder deres rejse.   

Cyklister og fodgængere bliver ikke påvirket af vejlukningerne.

Nogle busruter og stoppesteder bliver ændret under arbejdet, og Movia vil formere nærmere om dette.

Brøndby Kommune beklager på forhånd de trafikale gener, arbejdet måtte have for trafikanterne.

Letbanen i Brøndby

I Brøndby Kommune vil letbanen køre langs Søndre Ringvej, og der kommer to letbanestationer:

  • Kirkebjerg station i krydset Sdr. Ringvej/Park Allé
  • Brøndbyvester station i krydset Sdr. Ringvej/Vallensbækvej
  • Tæt på kommunegrænsen vil der også blive letbanestationer ved både Glostrup Station og Delta Park i Vallensbæk.

Gode råd for trafikanter i Brøndby

  • Planlæg din rejse på trafikinfo.dk, før du kører
  • Hold dig løbende orienteret om den aktuelle trafikinformation på trafikinfo.dk
  • Følg myndighedernes omkørselsrute
  • Øvrige information kan findes på www.dinletbane.dk/trafik
Sidst opdateret den 11. juli 2024
Skrevet af Brøndby Kommune