Brøndby Kommunes whistleblower-ordning

Med Brøndby Kommunes whistleblower-ordningen kan ansatte give besked, hvis de har mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kommunen.

Whistleblower-ordningen kan bruges til at indberette brud på vores adfærdskodeks eller overtrædelser af loven, herunder spørgsmål vedrørende bestikkelse og korruption, konkurrenceret, svig, økonomisk kriminalitet, fødevaresikkerhed og kvalitetsproblemer med fødevarer, chikane og diskrimination, international handelskontrol, beskyttelse af personoplysninger, rettigheder og beskyttelse af enkeltpersoner, alvorlige skader på miljøet eller interessekonflikter.

Ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl, utilfredsstillende forhold mv. Sådanne situationer bør i første omgang søges løst ved henvendelse til fx egen leder, tillidsrepræsentant eller HR afdeling.

Medarbejdere kan dog til en hver tid kontakte whistleblowerordningen, hvis man ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig hertil, uden at der er blevet taget hånd om forholdet.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt. Du kan finde flere oplysninger herom under menupunktet "Privatlivspolitik" i indberetningssystemet, som du finder via linket her på siden.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune