Handicap- og psykiatripolitik

Handicap- og psykiatripolitikkens formål er at skabe rammer for et aktivt samarbejde mellem borgere, virksomheder, handicapråd, politikere og medarbejdere i Brøndby Kommune, så vi sammen kan skabe lige muligheder for borgere med handicap eller psykisk sårbarhed.