Handicap- og psykiatripolitik

Handicap- og psykiatripolitikkens formål er at skabe rammer for et aktivt samarbejde mellem borgere, virksomheder, handicapråd, politikere og medarbejdere i Brøndby Kommune, så vi sammen kan skabe lige muligheder for borgere med handicap eller psykisk sårbarhed.

Mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed skal som alle andre have mulighed for at leve et selvstændigt, aktivt og engageret liv.

Handicap- og psykiatripolitikken 2020 - 2023 har fem overordnede indsatsområder og en række konkrete initiativer på hvert af disse fem indsatsområder:

1. Bedre dialog og styrket rådgivning
2. En del af fællesskabet
3. Sammenhængende forløb mod uddannelse og job
4. Sundhed for alle
5. En mere tilgængelig kommune

Politikken er udarbejdet på baggrund af input fra brugere og borgere og fagligt input fra kommunens forvaltninger. Det har været afgørende, at politikken baserer sig på bidrag og ønsker fra de borgere, som politikken skal komme til gavn.

Handicap- og psykiatripolitikken skal ses i samspil med Brøndby Kommunes øvrige borgernære politikker som for eksempel børne- og ungepolitikken, sundhedspolitikken og seniorpolitikken.  Politikkerne sætter tilsammen en fælles retning for kommunens arbejde på tværs af områder.

Handicap- og psykiatripolitikken blev vedtaget i begyndelsen af 2020 for perioden 2020 – 2022. Corona-situationen fra foråret 2020 og frem har desværre forsinket det udviklingsarbejde, som skal til for at realisere politikken. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet, at politikken forlænges, således at den vil gælde for årene 2020 – 2023.

Handicap- og psykiatripolitik

Kontakt

Social- og Sundhedsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Fax 43 43 65 43

social@brondby.dk

Sidst opdateret den 29. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune