Sundhedspolitik

Sundhedspolitikkens tre overordnede temaer er udmøntet i 10 indsatsområder, hvoraf man allerede er i gang med flere af dem. Frem til 2022 vil man i Brøndby Kommune have særligt fokus på fysisk sundhed, mental sundhed og lighed i sundhed.