Høringer, tilladelser og dispensationer

Aktuelle planer, landzonetilladelser samt dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer, der er i høring.