Kommunal- og Regionalvalg 2021

Det er din hverdag, der er på valg til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 16. november 2021. Så vær med til at bestemme, hvem der skal sidde i kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune og i regionsrådet i Region Hovedstaden.

Har du lyst til at være frivillig i demokratiets tjeneste?

Et valg er en spændende og festlig begivenhed - og vi har brug for nogle frivillige til at hjælpe os den 16. november. Så har du lyst til at give en hånd med i løbet af dagen eller til at tælle stemmesedler om aftenen, så læs med her.

Læs mere om at blive frivillig til valget den 16. november

Værd at vide om valget

Hvad stemmer vi om?

Din stemme gør en forskel for din hverdag

Tirsdag den 16. november 2021 er der kommunalvalg. Her er du med til at vælge de 19 medlemmer, der skal sidde i Kommunalbestyrelsen i Brøndby i de næste fire år. Samme dag er der regionalvalg.

Det er din hverdag, der er på valg til kommunal- og regionalvalg tirsdag den 16. november 2021.

Din stemme er med til at bestemme:

 • Hvilken hverdag skal vores børn vokse op i? Brøndby Kommune har ansvar for vuggestuer, børnehaver og folkeskoler
 • Hvordan får vi den bedste alderdom? Brøndby Kommune har ansvar for genoptræning, hjemmehjælp og plejehjem 
 • Hvordan skal vi leve og bo sammen? Brøndby Kommune arbejder for at udvikle vores lokalområder
 • Hvordan skal fremtiden for den grønne omstilling se ud? Brøndby Kommune arbejder med klimaforandringer
 • Hvad skal vi kunne i fritiden? Brøndby Kommune arbejder for vores idrætstilbud, kulturliv og biblioteker
 • Hvordan får vi noget at lave? Brøndby Kommune hjælper med at få ledige i job
 • Hvad skal vi leve af? Brøndby Kommune sætter rammerne for erhvervsudvikling, turisme og iværksætteri

Din stemme betyder noget! Stem med og deltag i det lokale demokrati den 16. november 2021.

Du kan til hver en tid følge med i det lokale politiske liv i Brøndby. Her på siden kan du se dagsordener og referater fra møder i Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse og politiske udvalg mv.

Du kan også se med når kommunalbestyrelsen mødes en gang om måneden. Du kan følge møderne live og se eller gense enkelte punkter bagefter på Brøndby webtv.

Regionsvalg

Der er også regionalvalg den 16. november 2021. Det kan du læse mere om på Region Hovedstadens hjemmeside om valget.

Stem allerede nu (brevstemme)

Når du stemmer ‚på forhånd‘ kaldes det at brevstemme. Det kan du gøre i alle kommuner. Du skal blot møde personligt op og huske legitimation fx sundhedskort, pas eller kørekort. Du får nemlig først tilsendt dit valgkort i ugen op til valget.

Se hvor du kan brevstemme i Brøndby. 

Stem i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du ansøge om at brevstemme i hjemmet.

Det vil foregå torsdag den 11. november. Du kan få ansøgningsskemaet hos hjemmehjælperen eller i Borgerservice.

Ansøgningen sendes til Brøndby Kommunes Borgerservice og skal være modtaget i Borgerservice senest torsdag den 4. november kl. 18.00.

Vi afholder desuden brevstemmeafgivning i ældrecentrene i kommunen. Det vil foregå tirsdag den 9. november og onsdag den 10. november.

Hjælp til brevstemmeafgivning

Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde brevstemmesedlen og/eller udfylde og underskrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med brevstemmeafgivningen, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil.

Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller flere stemmemodtagere. Enhver vælger har dog ret til at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen fra en person, som vælgeren selv har udpeget.

Vælgeren har også mulighed for at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen alene af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.

Hvem kan stemme?

Selvom du ikke har stemmeret til folketingsvalg, kan du måske stemme til kommunal- og regionalvalget.

Du kan stemme, hvis:

 • Du er fyldt 18 år
 • Du har fast bopæl i Brøndby Kommune/regionen og
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst de sidste fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Der kan dog være borgere, i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være registreret i CPR eller i Udenrigsministeriets protokol.

De kan søge om at blive optaget på valglisten ved at indsende et ansøgningsskema. 

Handicaptilgængelighed og hjælpemidler til valget

Hjælpemidler på alle valgsteder og brevstemmesteder:

 • Sorte filt penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen
 • LED-lampe, hvor vælgeren selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald

Disse hjælpemidler findes på alle brevstemmesteder og valgsteder i Brøndby.

Hjælpemidler på nogle valgsteder og nogle brevstemmesteder:

 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet
 • CCTV (Closed Circuit Television), der kan forstørre stemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast

Disse hjælpemidler findes på brevstemmestedet i Borgerservice på rådhuset samt på valgstedet i Tjørnehøjhallen.

Andre muligheder til dig der har brug for en ekstra hånd:

På alle valgstederne findes der en handicapstemmeboks og en plade, der gør det muligt at sidde ned og stemme.

Vælgere, der ikke kan komme ind i valglokalet, har desuden mulighed for at afgive deres stemme umiddelbart uden for valglokalet, fx i en parkeret bil.

Vælgere der har behov for en bedre tilgængelighed på selve valgstedet har mulighed for at ansøge om at flytte valgsted. Se punktet: Har du behov for at ændre valgsted.

Kørsel til valgstederne

Ældre og svagelige vælgere kan gratis blive kørt til valgstedet på valgdagen mellem kl. 10.00 og kl. 16.00.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, kan du henvende dig til Brøndby Kommune, Staben for Politik, Jura og Kommunikation, Rådhuset, Park Alle 160, 2605 Brøndby, tlf. 43 28 22 02 fra onsdag den 27. oktober til tirsdag den 9. november kl. 14.00.

Husk at opgive dit fulde navn, fuldstændig adresse, tlf. nr. og CPR-nummer.

Har du behov for at ændre valgsted?

Du kan søge om at stemme ved et andet valgsted, end det du hører til, hvis det er relevant på grund af handicap eller nedsat førlighed.

Ansøgningen skal sendes på et særligt skema, som du kan downloade nedenfor eller du kan hente det i Borgerservice.

Ansøgningen skal indsendes til Brøndby Kommune senest mandag den 8. november kl. 12.00. 

Du finder ansøgningsskemaet om at stemme på et andet valgsted på Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside.

Valgsteder

På valgdagen den 16. november skal du stemme på et bestemt valgsted, alt efter hvor du bor i kommunen.

Der er fem valgsteder i Brøndby Kommune. Det valgsted, du skal benytte, står på dit valgkort, som du får tilsendt i ugen inden valget. Du kan stemme fra kl. 8.00 til kl. 20.00. 

Alle valgsteder åbner kl. 8 og lukker kl. 20, når den sidste vælger har stemt.

Brøndbyøster

Lindelundshallen
Ved Brøndbyøster Skole
Bredager 160 

(Bemærk at dårligt gående kan benytte parkeringspladsen helt tæt på Lindelundshallen)

Nørregård
Sportshallen
Horsedammen 42

Brøndbyvester

Brøndbyvester Skole
Sportssalen
Krogagervej 34

Tjørnehøjhallen
Sportshallen
Tornehøj 3

Brøndby Strand

Kulturhuset Brønden
Brøndby Strand Centrum 60

Valgkort

Alle, der har ret til at stemme, vil modtage et valgkort i ugen op til valget. På valgkortet står der, hvor du skal stemme.

Valgkortet bliver sendt til dig med fysisk post. Husk at medbring dit valgkort på valgdagen.

Valgsted

Valgkortet indeholder blandt andet oplysninger om dit navn og adresse, og hvor du skal stemme - det valgsted, hvor du hører til.

Valgstederne er åbne på valgdagen fra kl. 8 til kl. 20.

Du har ikke modtaget dit valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, skal du blot medbringe legitimation, når du skal stemme, så klarer vi det på valgstedet.

Hvis du ikke ved hvor du skal stemme kan du kontakte Borgerservice på tlf. 43 28 28 28 og få det oplyst.

Der er fejl på valgkortet?

Hvis der er fejl på valgkortet, bedes du kontakte Borgerservice på tlf. 43 28 28 28.

Dit valgkort er blevet væk?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet. Så skal du dokumentere, at du er den, du udgiver dig for, med sundhedskort, kørekort, pas eller lignende. Du må regne med en vis ventetid.

Hvis du ikke ved hvor du skal stemme kan du kontakte Borgerservice på tlf. 43 28 28 28 og få det oplyst.

Du har brevstemt, men får alligevel valgkort?

Hvis du har brevstemt kan du ikke stemme på selve valgdagen. Men du får alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Valgresultat

Når dagen for valget kommer kan du se valgresultatet og valgdeltagelsen på www.kmdvalg.dk

Vi forventer at have det foreløbige valgresultat klar omkring midnat den 16. november
Når valgstederne lukker kl. 20.00 den 16. november, er den første opgave at sortere stemmesedlerne efter partistemmer. Herefter følger en grovoptælling af hvordan de personlige stemmer fordeler sig.  

Fintælling efter valgdagen – endeligt officielt valgresultat
Så mangler den endelige fintælling af stemmerne. Det foregår i Tjørnehøjhallen dagen efter valget, altså onsdag den 17. november. En opgave som ca. 50 fintællere vil være beskæftiget med til ud på eftermiddagen. Først når stemmerne er blevet fintalt, bliver det endelige, officielle valgresultat offentliggjort. 

Du kan også se alle tidligere valgresultater på www.kmdvalg.dk

Information til kandidater

Vi har samlet nogle af de informationer og regler, som er værd at vide for alle partier/lister og kandidater, der stiller op til kommunalvalget i Brøndby Kommune.

Kommunalbestyrelsen har for eksempel udarbejdet en regelsæt for politikeres ageren i valgkampen, både før og under valget og en række regler for kommunale politikeres besøg på kommunale institutioner. 

Se siden med information til kandidater, partier og lister.

Hvem kan du stemme på?

Her kan du se de partier/lister og kandidater, som stiller op til kommunalvalget i Brøndby Kommune. 

Hvem kan du stemme på?
Brug burgermenuen

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 15. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune