Planer og høringer

Når Brøndby Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, har du mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag.