Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Hovedstadens Beredskab

Brandvæsenet

I Brøndby Kommune varetages brand- og redningsopgaven af Hovedstadens Beredskab, som ejes af de 8 kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København.

Læs mere om Hovedstadens Beredskab her.

Det nationale sirenevarslingssystem skal advare befolkningen om fare. Politiet kan sætte sirenerne i gang i tilfælde af fx alvorlig luftforurening eller angreb.

Sirenerne er opsat på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere og kan høres af 80 procent af befolkningen. Resten af befolkningen bliver advaret af politiet via mobile sirener.

Alle sirener bliver afprøvet én gang om året med lyd - den første onsdag i maj kl. 12. Desuden bliver de afprøvet hver nat uden lyd.

Testen foregår på følgende måde:

  • Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  • Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  • Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Du kan få mere at vide om testen på Beredskabsstyrelsens hjemmeside:

Sirenernes første signal advarer om fare. Når faren er ovre, lyder sirenen igen.

Der er forskel på de to signaltyper og deres betydning:

Signal 1: Gå ind og søg information på DR eller TV 2.

Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen varer 45 sekunder.

Signal 2: Faren er forbi.

Én lang tone, der varer 45 sekunder.

Beskyttelsesrum er en betegnelse, der dækker alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb.

  • Kommunen har ansvar for beskyttelsesrum i kommunens område og står for opførelse, vedligeholdelse og drift af beskyttelsesrum. Kommunen bestemmer også, om der skal opføres private sikringsrum i kommunen.
  • Der findes over 4 mio. pladser i beskyttelsesrum. De fordeler sig med ca. 950.000 pladser i offentlige beskyttelsesrum og ca. 3,75 mio. pladser i private sikringsrum i kældre under private bygninger mv.
  • I fredstid bliver beskyttelsesrummene brugt til andre formål.

Hvis der opstår en farefuld situation, vil du få information om, hvor du skal søge beskyttelse.

Du kan hente en app og få advarsler fra myndighederne med en alarmlyd direkte på mobilen ved større ulykker og katastrofer.

Appen udsender beredskabsmeddelelser fra myndighederne, udvalgte varsler fra DMI samt udvalgte særmeldinger fra Vejdirektoratet.

Du kan fx få advarsler:

  • når myndigheder udsender beredskabsmeddelelser
  • når DMI udsender varsler om storm, orkan, kraftig regn, skybrud og snestorm
  • når Vejdirektoratet udsender særmeldinger om akutte motorvejs- og brospærringer af længere varighed

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Skrevet af borger.dk
og Hovedstadens Beredskab
Skrevet af Hovedstadens Beredskab