Beredskab

Vores beredskab sikrer, at vi kan opretholde kommunes funktioner, hvis der sker noget uventet i eller omkring Brøndby Kommune.

Vi har selv en såkaldt beredskabsplan, der udstikker retningslinjerne for kommunens interne håndtering af kritiske situationer, forankret i de forvaltninger, der til dagligt har ansvaret for driften af kommunens enkelte områder.

Varetagelsen af brand- og redningsopgaven er overdraget til Hovedstadens Beredskab, der har til opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Hovedstadens Beredskab ejes af de 8 kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København.

I en katastrofesituation kan du også læse mere her på hjemmesiden.

Brøndby Kommunes Beredskabsplan

Akut hjælp - udenfor åbningstid

Hvis du har brug for akut hjælp udenfor lukketid, eller på de dage hvor Brøndby Kommune holder lukket.

Akut hjælp

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 09. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune