Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab

Fra 1. januar 2016 har Hovedstadens Beredskab overtaget varetagelsen af beredskabsopgaven.

Læs mere om Hovedstadens Beredskab her.

Overnatning

Hvis du ønsker at benytte et lokale eller en bygning til overnatning (f.eks. skole, klublokaler, sportshal), som ikke i forvejen er indrettet til hotel mv., skal du søge om tilladelse til dette, hvis der er flere end 10 personer, der skal overnatte. Anmeldelse skal ske elektronisk her. Du vil derefter modtage en brandgodkendelse og det er din sikkerhed for at Hovedstadens Beredskab er orienteret.

Arrangementer

Hvis du ønsker at afholde et arrangement med deltagerantal over 150 personer, eller i forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m2 , skal du søge om tilladelse. Tilladelse til arrangementer udarbejdes af Hovedstadens Beredskab. Bemærk at ansøgningen skal være os i hænde senest 14 dage før arrangementet foregår. Din ansøgning bedes sendt til Hovedstadens Beredskab på mail forbyg@hbr.dk. Såfremt ansøgning ikke er foretaget til Hovedstadens Beredskab, vil arrangementet blive aflyst.

Forsamlingstelte, salgsområder og campingområder
Nye bestemmelser i bygningsreglementet vedrørende driftsmæssige krav til transportable telte og konstruktioner, camping-, festival- og salgsområder er trådt i kraft 1. juli 2016. Nu er det byggemyndigheden i Brøndby Kommune, der skal behandle ansøgninger vedr. dette. Du kan sende din ansøgning på mail til tfbyggesag@brondby.dk .

 

Ansøgning - fyrværkeri

Nye digitale ansøgningsblanketter på fyrværkeriområdet

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med tre kommunale beredskaber udarbejdet nye ansøgningsblanketter til virksomheder på fyrværkeriområdet. Det skal gøre det enklere at søge tilladelser og godkendelser, idet alle blanketter findes samlet på Virk.dk og skal indsendes på samme måde, uanset om det er det lokale beredskab, Sikkerhedsstyrelsen eller begge myndigheder, der skal behandle ansøgningen.

Information om de nye blanketter præsenteres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: http://www.sik.dk/Virksomhed/Fyrvaerkeri-for-fagfolk/Blanketter-om-fyrvaerkeri/Ansoegningsblanketter-paa-fyrvaerkeriomraadet

Blanketterne kan findes på Virk.dk via dette link: https://indberet.virk.dk/search/virk/Sikkerhedsstyrelsen%20fyrv%C3%A6rkeri

Nytårsfyrværkeri må kun sælges i detailhandel fra 15. december til og med 31. december.

 

 

Myndighed

Hovedstadens Beredskab foretager den brandtekniske byggesagsbehandling af om- og tilbygning samt nybygning iht. de Tekniske Forskrifter samt de Driftmæssige foreskrifter.
Der foretages ca. 200 brandsyn pr. år iht. Brandsynsbekendtgørelsen.

Hovedstadens Beredskab skal give tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri samt kontrol af samme. Der gives midlertidige tilladelser til forsamlingslokaler og overnatning.

Hovedstadens Beredskab foretager tilsyn med brandveje, brandhaner, automatiske brandmelderanlæg, brandøvelser på skoler og øvelser med brandvæsen.

Planlægning

Hovedstadens Beredskab udarbejder Beredskabsplan for Brøndby Kommune. Dette sker i tæt samarbejde med de øvrige kommuner i Hovedstadens Beredskabs område.

Hovedstadens Beredskab udarbejder og vedligeholder Brøndby Kommunes risikobaseret dimensionering. Skrevet af Brøndby Kommune