Hovedstadens Beredskab

Plan for fortsat drift

Ekstremt vejrlig, influenzaepidemier, svigtende elforsyning, uroligheder, terror, store ulykker i industrien eller voldsomme trafikuheld på S-togs-, godstogs- eller vejnettet er hændelser, som kan ske i enhver dansk kommune. Sådanne hændelser vil sætte muligheden for at servicere borgerne under voldsomt pres. Det gælder også for Brøndby Kommune.

Derfor er det vigtigt, at kommunen har en plan for, hvordan den fortsatte drift opretholdes i videst muligt omfang, når uheldssituationer, ekstremt vejrlig eller andre pludseligt opståede hændelser forekommer.

Plan for fortsat drift udstikker retningslinjerne for kommunens interne håndtering af kritiske situationer, forankret i de forvaltninger, der til dagligt har ansvaret for driften af kommunens enkelte områder.

Planen er resultatet af forvaltningernes analyse af deres respektive områder. Engagerede medarbejdere har analyseret hvilke sårbarheder der måtte være, udarbejdet instrukser, handlingsplaner og samlet det til en helhed. Kommunens medarbejdere er alle en del af denne helhed.

Parathed, gennemtænkte handlingsplaner og omstillingsevne er det, som gør kommunen robust og fleksibel og i stand til at fortsætte sin daglige drift, også når ualmindelige situationer opstår.

Alle medarbejdere skal have kendskab til den overordnede plan og et detaljeret kendskab til de områder, de dagligt beskæftiger sig med.Skrevet af Brøndby Kommune