Indkøbspolitik

Brøndby Kommunes indkøbspolitik sætter rammer, mål og krav til Brøndby Kommunes indkøb, og samtidig har den et helt centralt samfundsansvar.