Indkøbspolitik

Brøndby Kommunes indkøbspolitik fastsætter de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser. Overordnet skal indkøbspolitikken sikre, at Brøndby Kommune køber varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige og miljøbevidste betingelser