Aktindsigt

Du har som borger en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver.

Du har som borger en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver.

Aktindsigt efter offentlighedsloven giver alle borgere ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandling i Brøndby Kommune. Offentlighedsloven indeholder visse begrænsninger i aktindsigten.

Aktindsigt efter forvaltningsloven er for dig som er part i en sag, hvor Brøndby Kommune har truffet eller vil træffe en afgørelse. Forvaltningsloven indeholder visse begrænsninger for aktindsigt, men færre end offentlighedsloven.

Indsigtsretten efter databeskyttelsesreglerne drejer sig om indsigt i personoplysninger som vi har om dig. Denne ret kan både omhandle en bred indsigt og være målrettet tidsmæssigt eller til konkrete områder eller sager. Databeskyttelsesloven indeholder visse begrænsninger i indsigtsretten.

Læs nedenfor mere og se, hvordan du anmoder om aktindsigt eller indsigt.

Aktindsigt

Sådan anmoder du om aktindsigt i kommunens sager

Hvis du anmoder om aktindsigt efter offentlighedsloven, skal du rette henvendelse til det forvaltningsområde, hvor du mener, at sagen hører til.

Herefter vil vi snarest og inden 7 arbejdsdage afgøre, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Hvis sagen er meget omfangsrig eller kompleks, så vi ikke kan nå at behandle din anmodning inden for 7 arbejdsdage, vil du få meddelelse om grunden hertil, og hvornår du kan forvente, at din anmodning er færdigbehandlet.

Sådan anmoder du om aktindsigt i din egen sag

Hvis du anmoder om aktindsigt i din egen sag, altså som part efter forvaltningsloven, skal du rette henvendelse til det forvaltningsområde, hvor du mener, at sagen hører til.

Herefter vil vi snarest og inden 7 arbejdsdage afgøre, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Hvis sagen er meget omfangsrig eller kompleks, så vi ikke kan nå at behandle din anmodning inden for 7 arbejdsdage, vil du få meddelelse om grunden hertil, og hvornår du kan forvente, at din anmodning er færdigbehandlet.

Indsigt i egne data

Sådan anmoder du om indsigt efter databeskyttelsesreglerne

Du kan søge om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig i Brøndby Kommune. Reglerne om indsigtsret findes i databeskyttelsesforordningen med supplerende bestemmelser i databeskyttelsesloven.

Du kan kontakte os skriftligt eller personligt. 

Jo mere præcist, du evt. beskriver hvad du ønsker indsigt i, jo hurtigere kan vi betjene dig. Det kan fx være, hvis du kun ønsker indsigt inden for særlige områder eller nærmere afgrænsede tidsperioder. 

Hvornår og hvordan får du svar?

Din anmodning vil blive besvaret uden unødig forsinkelse, og i alle tilfælde senest en måned fra vi modtog din anmodning.

Hvis der er tale om omfattende og komplekst materiale, kan kommunen forlænge sagsbehandling med yderligere to måneder. Du skal dog fortsat have svar inden for en måned, og du vil samtidig få at vide, hvad der ligger bag forlængelsen, samt hvornår du kan forvente et endeligt svar.

Undtagelser for indsigtsretten

Retten til indsigt er ikke uden undtagelser og viger således fx for:

  • for afgørende hensyn til private interesse,
  • for afgørende hensyn til en særlig række offentlige interesser.
  • hvis oplysningerne alene behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 14. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune